Image
Røkter som steller med kyr.

Yrkesbeskrivelse

Røkter

En røkter passer og steller husdyr. Du kan være røkter innen havbruk eller landbruk.

En røkter jobber med pass og stell av husdyr og har ansvaret for den daglige driften. Som røkter kan du for eksempel være birøkter, fjøsrøkter eller fiskerøkter.

Arbeidsoppgaver vil variere etter om du er røkter innen havbruk eller landbruk. Yrket kan også kalles driftstekniker, akvatekniker (havbruk) eller fagarbeider i akvakultur (havbruk).

Vanlige arbeidsoppgaver for en røkter:

 • daglig drift av anlegg
 • fôring, stell og tilsyn av dyrene
 • kontroll, rengjøring, vedlikehold og ettersyn av teknisk utstyr og anlegg
 • journalføring og rapportering

Å føre tilsyn av dyrene, kan for eksempel være måling og veiing av fisk. Røktere innen havbruk har også ansvar for å overvåke miljøet og fordele fisk mellom kar og merder. 

En røkter må ha fokus på HMS i alle ledd i sitt arbeid og ha fokus på at dyrene eller fisken skal ha det så bra som mulig. Innen havbruk har yrket likhetstegn med for eksempel fiskeoppdretter. Som røkter må du være forberedt på å jobbe turnus

Hvor jobber røktere ?

En røkter kan jobbe innen landbruk og havbruk. Eksempel på arbeidsplasser er fjøs, pelsdyrnæring, kennel, fiskeoppdrett, akvarier og gård.

Personlige egenskaper

Som røkter må du kunne jobbe strukturert, selvstendig og målrettet. Du bør være pålitelig, tålmodig og god til å samarbeide. 

Utdanning

Det finnes flere ulike utdanninger som er relevant for yrket røkter.

For jobb som røkter innen landbruk kan det være en fordel med utdanning innen for eksempel agronomi. Hvis du vil jobbe som røkter innen havbruk, kan det være en fordel med for eksempel fagbrev i akvakultur eller lignende.

Bedrifter

Røkter i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6129102 - BIRØKTER
 • 6310109 - FISKERØKTER
 • 6121105 - FJØSRØKTER
 • 6121109 - HJELPERØKTER
 • 6121126 - HUSDYRRØKTER
 • 6129103 - OVERRØKTER
 • 6129107 - PELSDYRRØKTER
 • 6129101 - RØKTER
 • 6310103 - RØKTER (AKVAKULTUR)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 12. mars 2018, av Sett Sjøbein, Bondelaget