Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for restaurant og matfag 15. februar 2022

Fagarbeider sjømatproduksjon

Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.

Arbeidsoppgaver

Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer, det vil si fisk og annen sjømat. Fagarbeidere i sjømatproduksjon er ansatt i bedrifter som lager sjømat.

Fagarbeideren kan følge produksjonen fra råvarene kommer inn til bedriften og til produktet er ferdigstilt og klart for utsendelse til forbrukerne. Det er viktig å ha et høyt fokus på kvalitet i arbeidet. 

Som fagarbeider i sjømatproduksjon kan du enten være faglig ansvarlig for produksjonen, eller du kan være del av en produksjonslinje.

I jobben inngår bruk av både manuelt utstyr som kniver, og mer avanserte maskiner.

Hvor jobber fagarbeidere sjømatproduksjon?

Fagarbeidere er ansatt i fiskeindustribedrifter, hos sjømatprodusenter, på fiskefartøy og for ulike eksportbedrifter innenfor næringen. Sjømatbedrifter finnes over hele kysten, landet rundt. Det er også gode muligheter for å jobbe i utlandet.

Intervjuer

Mann med caps og kokkeklær viser fram en laksefilet i fiskedisken

Fagarbeider sjømatproduksjon

Christian Clasen

Viktige egenskaper

Som fagarbeider i sjømatproduksjon bør du være interessert i produksjonsprosesser. Du bør være godt organisert og kunne jobbe effektivt. I faget er det viktig med høy nøyaktighet i alle faser av produksjonen, og ikke minst gode samarbeidsegenskaper. Du bør også være kvalitetsbevisst. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev kan du ta utdanning på fagskole i matteknikk.

De som jobber som fagarbeidere sjømatproduksjon har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant fagarbeiderutdannede i sjømatproduksjon

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458104 - Sjømatproduksjon, Vg3

Bedrifter som ansetter fagarbeidere sjømatproduksjon

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fagarbeidere sjømatproduksjon

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8271122 - FRYSERIARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271121 - SPESIALARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271120 - KONTROLLØR (FISKEINDUSTRI)
 • 8271119 - TØRRFISKTILVIRKER
 • 8271118 - RØKERIARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271117 - KONSERVERINGSARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271116 - HERMETIKKARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271115 - FLEKKER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271114 - FAGARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271113 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271112 - SKINNER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271111 - FORMANN (FISKEINDUSTRI)
 • 8271109 - KUTTER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271108 - PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271107 - FRYSER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271106 - FAGOPERATØR (FISKEINDUSTRI)
 • 8271105 - PAKKEMASKINFØRER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271104 - MASKINPAKKER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271103 - FALSER (HERMETIKK - FISK)
 • 8271102 - ETIKETTARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271101 - EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - FISK)
 • 7411119 - FISKEARBEIDER
 • 7411118 - FILETARBEIDER
 • 7411117 - FISKESLAKTER
 • 7411116 - LAKSESLAKTER
 • 7411114 - FILETSKJÆRER
 • 7411102 - FISKEHANDLER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.

Relaterte lenker