Verktøy

Her finner du ulike verktøy til inspirasjon for deg som skal gjøre et utdanningsvalg. Tjenestene forklarer litt vanskelige tema på en mer forståelig måte. Verktøyene kan gjerne brukes i faget utdanningsvalg, i veiledning, på egen hånd eller sammen med foresatte.

Skjermdump av tjenesten Karakterkalkulatoren på Utdanning.no

Karakterkalkulatoren

Regn ut hvor mange poeng du har, og se hva du kan komme inn på.

Skjermbilde av tjenesten Karriereveiledning.no.

Karriereveiledning.no

Snakk med en veileder om utdanning og jobb.

Skjermdump av tjenesten Sammenlign på Utdanning.no

Sammenlign

Sammenlign lønn, arbeidsledighet og mer mellom yrker og utdanninger.

Skjermdump av verktøyet Jobbkompasset på Utdanning.no.

Jobbkompasset

Få inspirasjon til hva du kan bli.

Skjermdump av tjenesten Veien til studiekompetanse.

Veien til studiekompetanse

Se mulighetene dine for å ta høyere utdanning.

Skjermdump av verktøyet Veien til fagbrev på Utdanning.no.

Veien til fagbrev

Se hvordan du kan få fag- eller svennebrev, der du bor.

Skjermdump av tjenesten studievelger på Utdanning.no

Studievelgeren

Sjekk hvilke studier du kan komme inn på.

Skjermdump av verktøyet Utdanningssystemet på Utdanning.no.

Utdanningssystemet

Finn frem i det norske utdanningssystemet.

Skjermdump av tjenesten Likestilling på Utdanning.no

Likestilling

Hvordan er kjønnsbalansen i det norske arbeidslivet?

Skjermdump av tjenesten Finn lærebedrift på Utdanning.no.

Finn lærebedrift

Finn godkjente lærebedrifter og ledige læreplasser.

Skjermdump av tjenesten Linje.

LINJE

Få svar på alt du lurer på om å begynne på videregående.

Skjermdump av siden Filmer på Utdanning.no

Filmer

Korte informasjonsfilmer om utdanninger og yrker.

Skjermdump av tjenesten Veilederforum.no

Veilederforum

Veilederforum er en nettressurs for deg som veileder om utdanning, jobb og karriere.

Skjermdump av tjenesten Utdanningsvalg på Utdanning.no

Utdanningsvalg

Nettressurs med artikler og oppgaver til faget utdanningsvalg.

Skjermdump av verktøyet Dine muligheter med yrkesfag på Utdanning.no.

Dine muligheter med yrkesfag

Se mulige yrker med ditt utdanningsprogram, der du bor.

Videregående som voksen

Dersom du er over 25 år og ikke har fullført videregående, kan du ha rett til gratis videregående opplæring.

Utdanning i utlandet

Ønsker du en utdanning som skiller seg ut? Utforsk mulighetene du har til å studere i utlandet.

Skjermdump av verktøyet Jobbkartet, med eksempelyrket Lærer. Kartet viser at yrket finnes over hele Norge.

Jobbkartet

Se hvor jobbene er, og hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg.

Folkehøgskole

Internatskoler uten karakterer og eksamen, som regel med ett års varighet.

Nettstudier

Alle nettstudier samlet i ett søk.

Skjermdump av forsiden til verktøyet Yrkesfaghåndboka. Øverst vises et bilde i en opplæringssituasjon på et kjøkken.

Yrkesfaghåndboka

For deg som går yrkesfag, eller vurderer å velge det.

Universitet og høgskole

Bygger på studiekompetanse fra videregående opplæring. Du kan ta enkeltfag eller grader på ulike nivåer.

Utdanning for arbeidslivet

Bransjeprogrammet er gratis studietilbud som er rettet mot spesifikke bransjer og målgrupper. Laget av arbeidslivet, for arbeidslivet.

Videregående opplæring

Bygger på grunnskole og kvalifiserer deg til arbeidsliv eller videre studier. Du kan ta studieforberedende eller yrkesfaglige programmer.

Fagskole

Høyere yrkesfaglig utdanning som varer fra et halvt til to år.

Videreutdanning, emner og kurs

For deg som vil ta mer utdanning. Vil du friske opp kunnskapen, eller lære noe helt nytt? Ta et kort kurs, eller en lengre videreutdanning.