Image
Telefonselger i arbeid med kolleger.

Yrkesbeskrivelse

Telefonselger

En telefonselger jobber med salg, markedsføring og kundebehandling over telefon.

En telefonselger er en salgsmedarbeider som jobber med salg av ulike varer og tjenester over telefon.

Som telefonselger består jobben din av salg, markedsføring og kundebehandling over telefon til privatkunder eller bedrifter. For å lykkes i jobben bør du ha god kunnskap om produktene og kundene. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en telefonselger:

 • utgående og oppsøkende salg
 • kundekontakt og markedsføring
 • produktveiledning
 • kundebehandling og kundestøtte
 • arbeid med å ivareta og beholde eksisterende kunder
 • oppfølging av tilbud
 • rapportering, besvare e-post og utarbeide tilbud

Som telefonselger er gjerne pc og telefon dine hovedarbeidsverktøy. Noen telefonselgere jobber i hovedsak selvstendig og hjemmefra, mens andre jobber på kontor. Du må være forberedt på å jobbe turnus

Lignende yrker er annet arbeid i callsentervirksomhet, som for eksempel i forbindelse med spørreundersøkelser, henvendelser fra ideelle organisasjoner og lignende.

Hvor jobber telefonselgere ?

Telefonselgere kan for eksempel jobbe i firma som selger en konkret vare eller tjeneste, salgssenter eller callsenter.

Personlige egenskaper

Som telefonselger bør du være målbevisst, motivert og resultatorientert. Du bør være strukturert, serviceinnstilt og være flink til å jobbe selvstendig. Telefonselgere bør ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å jobbe som telefonselger. Mange bedrifter tilbyr egne kurs for opplæring.

Det er mulig å ta fagbrev i salgsfaget for å bli faglært salgsmedarbeider.

Etter- og videreutdanning

Bedrifter har ofte interne utdannings- og opplæringsprogram for sine ansatte.

Bedrifter

Telefonselger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5223113 - TELEFONSELGER
 • 5223101 - ANNONSEAKKVISITØR (TELEFONSALG)
 • 5223123 - COACH (TELEFONSALG)
 • 5223115 - KOMMUNIKATØR (TELEFONSALG)
 • 5223110 - KUNDEKONSULENT (TELEFONSALG)
 • 5223106 - TELEFONKONSULENT(SALG)

Sist kvalitetssikret den 17. januar 2022, av NHO Service og Handel, Faglig råd for salg, service og reiseliv