Privatist

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og du må selv melde deg opp til eksamen.

Du kan ta eksamen i fag du ikke har fra før eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt eksamen i tidligere.

Du kan ta privatisteksamen i fag i videregående skole (yrkesfag og studieforberedende), og ved universiteter og høgskoler.

Slik blir du privatist 

Du som tar fag på videregående melder deg opp og betaler eksamensavgiften på InSchool Privatist

Hvordan du forbereder deg til privatisteksamen er helt opp til deg. Du bestemmer selv om du vil

  • lese på egen hånd
  • hospitere i et fag ved en videregående skole. Kontakt skolen du ønsker å hospitere ved for å høre om de tilbyr en slik løsning.
  • følge undervisning på privat skole eller følge undervisning på nettet i det aktuelle faget. Dette må du vanligvis betale for.

Ønsker du å ta fag på høgskole- og universitetsnivå, får du informasjon om privatistordningen hos hvert enkelt lærested.

Økonomi

Det koster mer å forbedre en karakter enn å ta et nytt fag. 

Les mer om eksamensgebyr hos Udir.no

Som privatist er det du selv som betaler for skolen. Vær oppmerksom på at du må være tatt opp som elev ved et lærested for å ha rett til studiefinansiering hos Lånekassen (lanekassen.no).

Søknadsfrist

Du kan melde deg opp til privatisteksamen to ganger i året. Fristen for å melde seg til våreksamen er 1. februar, fristen for høsteksamen er 15. september.

Eksamen gjennomføres i mai/juni og i november/desember. Datoene kan variere, så sjekk eksakte datoer ved å ta kontakt med fylket du skal ta eksamen i.

Toårig videregående 

Det er mulig å ta opp fag mens du fortsatt går på videregående. Du kan ta nye fag og forbedre fag. Dermed kan du fullføre videregående skole i løpet av to år. Det er krevende å ta fag i tillegg til vanlig timeplan. Det kan være lurt å snakke med skolen din hvis du ønsker en slik løsning.

Fag- eller svennebrev som privatist

Det er mulig å ta fag- eller svennebrev som privatist. Dette kalles praksiskandidat. Da er du fritatt for kravet om å bestå fellesfag før du kan ta fag- eller svenneprøve.

Du må ha hatt yrkespraksis som er allsidig og dokumentert, og den må minst være 25 % lenger enn vanlig læretid i faget. Yrkespraksisen din må også dekke de viktigste delene av innholdet i læreplanen. I tillegg må du bestå en egen eksamen for praksiskandidater før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøve.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve må du kontakte fagopplæringskontoret i ditt fylke.

Det koster mer å ta en fagprøve eller svenneprøve du har avlagt og ikke bestått, enn det gjør første gang. 

Les om gebyr for fag- og svenneprøve på Udir.no 

 

Se hvordan du kan få yrkeskompetanse i Veien til fagbrev

Privatistweb

Du melder deg opp til eksamen på InSchool Privatist. Skal du ta privatisteksamen i Nordland må du melde deg opp direkte til den skolen du ønsker å ta eksamen ved.

Utdanningsdirektoratet har også en egen side med informasjon til deg som vil ta fag som privatist.

Utdanningsdirektoratet: Ta fag som privatist

For spørsmål kan du kontakte fylket ditt.

Finn utdanningsetaten i ditt fylke

Sist oppdatert: 28. mai 2024