Rapporter

Her finner du gamle og nye rapporter laget på oppdrag for Utdanning.no.

Unges utdannings- og yrkesvalg

Utdanning.no har gjennom mange år kartlagt hva som styrer unges valg av utdanning og yrke. Et representativt utvalg på over 1000 ungdommer i alderen 15-25 år har hver gang blitt spurt om deres drømmer, holdninger, verdier og forventninger knyttet til utdannings- og yrkesvalg.

Undersøkelsen inneholder også spørsmål om ungdoms preferanser vedrørende karriereveiledning på nett.

 

 

 

 

Unges utdannings- og yrkesvalg 2023

Last ned tidligere undersøkelser:

 

Unges utdannings- og yrkesvalg 2021 (pdf)
Unges utdannings- og yrkesvalg 2019 (pdf)
Unges utdannings- og yrkesvalg 2015 (pdf)
Unges utdannings- og yrkesvalg 2013 (pdf)
Unges utdannings- og yrkesvalg 2009 (pdf)
Unges utdannings- og yrkesvalg 2008 (pdf)
Unges utdannings- og yrkesvalg 2007 (pdf)

Voksnes utdannings- og yrkesvalg

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ønsket å avdekke hvilke holdninger voksne har til sine utdannings- og yrkesvalg, og hvilke holdninger de har til å ta mer utdanning. 

Voksnes utdannings- og yrkesvalg 2023

Last ned tidligere undersøkelser:

Voksnes utdannings- og yrkesvalg 2021 (pdf)

Tidligere rapporter

Rapportene er utarbeidet av eller på oppdrag for daværende Senter for IKT i utdanningen (fusjonerte med Utdanningsdirektoratet 01.01.2018), Utdanningsdirektoratet (Utdanning.no virksomhetsoverdratt til Kompetanse Norge 01.01.2020), Kompetanse Norge (Kompetanse Norge fusjonerte til HK-dir 01.07.2021) eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, som nå drifter Utdanning.no).

Hvilke nettsteder tilbyr utdanningsinformasjon og karriereveiledning i Norge? (2015)

Notat fra Senter for IKT i utdanningen til NOU-utvalg for livslang karriereveiledning.

Notatet presenterte en systematisk undersøkelse av hvilke av om lag 2500 nettsteder som hadde størst synlighet, når brukere lette etter informasjon om yrke og utdanning. Andre spørsmål som ble drøftet var hvordan utdanningssøkere fant informasjon på nett, samt kvalitet og egenskaper ved de mest synlige nettstedene rettet mot målgruppen for karriereveiledning. Hvor på nett foregikk åpne diskusjoner om utdanning og karriere? Utdanningsinstitusjoners egne nettsteder og ren jobbformidling ble holdt utenom undersøkelsen.

Last ned:
Hvilke nettsteder tilbyr utdanningsinformasjon og karriereveiledning i Norge? (pdf)

Evaluering av pilotprosjekt på digital karriereveiledning (2013)

I perioden 28. januar til 15. april 2013 gjennomførte Senter for IKT i utdanningen et prosjekt i samarbeid med Troms fylkeskommune. Prosjektet piloterte chat og spørsmål- og svartjeneste på nett. Ipsos MMI evaluerte pilotprosjektet på oppdrag for Senter for IKT i utdanningen.

Last ned: 
Evaluering av nettbasert karriereveiledning (pdf)

Samfunnsøkonomisk analyse (2013)

Analyse & Strategi gjennomførte en samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Analysen viste at det ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere en karriereveiledningstjeneste på nett, dersom tjenesten på tilstrekkelig vis klarte å påvirke frafall og feilvalg i utdanning.

Last ned:
Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett (pdf)

Evaluering av prepilot (2012)

Våren 2012 gjennomførte vi et lavskala pilotprosjekt kalt Brukerforum utdanning, som besto av en rådgivningstjeneste for spørsmål om utdanning på Utdanning.no. Denne ble evaluert av Ipsos MMI.

Last ned:
Evaluering av brukerforum utdanning (pdf)

Kartlegging av personlig veiledning (2011)

NIFU kartla og analyserte muligheten for felles veiledningstjeneste på nett i Norge, på oppdrag for Senter for IKT i utdanningen. NIFU så både på status i datidens eeksisterende rådgivningstjeneste for ungdom, voksne og andre aktører, og kartla personlige nettbaserte tjenester i andre land det var naturlig å sammenlikne Norge med.

Last ned:
Kartlegging av personlig veiledning på nett (pdf)

Rapport om nettbasert utdanningsinformasjon (2010)

Rambøll gjennomførte fokusgruppeundersøkelser om nettbasert utdanningsinformasjon, på oppdrag for Senter for IKT i utdanningen. Undersøkelsen ble gjennomført for september til november 2010.

Last ned:
Rapport om nettbasert utdanningsinformasjon (pdf)

Sist oppdatert: 13. juni 2024