Innhold på Utdanning.no

Dette finner du på Utdanning.no.

Utdanninger

Utdanning.no henter hvert år inn over 8000 utdanninger fra hele Norge. Vi viser også muligheter for å ta utdanning i utlandet. Vi samarbeider med en rekke aktører i utdanningssektoren og får studieinformasjon fra

  • universiteter, høgskoler og høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler)
  • vilbli.no (videregående opplæring)
  • Samordna opptak
  • folkehogskole.no

Utdanningene legges inn ved dataimporter, blant annet fra skolenes studieadministrative systemer, eller via våre partnersider.

For å gjøre det enklere å finne fram, har vi laget utdanningsbeskrivelser der vi presenterer alle utdanninger innenfor samme fag eller kategori, basert på Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Yrker

Innholdsteamet skriver yrkesbeskrivelser og sender dem til fag- og bransjeorganisasjoner for kvalitetssikring i en toårig syklus. Hver yrkesbeskrivelse har ett eller flere intervju med personer i yrket, som gir utfyllende informasjon om yrket. Stadig flere yrker har videoer. 

Vi viser også statistikk knyttet til de fleste yrker. Statistikken viser sammenhengen mellom utdanning og hvilket yrke personer har, og hentes fra Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB). Lønnsinformasjon hentes fra SSB og fagorganisasjoner.

Intervjuer med folk som jobber i de ulike yrkene finner du på de ulike yrkesbeskrivelsene.

Artikler

Innholdsteamet skriver artikler som hjelper og veileder de som skal velge utdanning og yrke. Artiklene kvalitetssikres av relevante aktører i utdanningssektoren.

Hjelp til å velge: Inspirasjon og verktøy

Vi har inspirasjonsverktøy som skal hjelpe med å velge utdanning eller yrke.

Utdanning.no har mange titalls filmer om yrker, utdanningsvalg og utdanningssystemet.

Rådgivning og veiledning 

  • Karriereveiledning.no tilbyr gratis veiledning på chat og telefon.
  • Veilederforum.no er en nettressurs for deg som veileder om utdanning, jobb og karriere.
  • Faget utdanningsvalg - nettressurs til undervisning i faget, med hundre oppgaver og artikler innenfor alle kompetansemålene. 
  • Dimensjonering - sektorrettet verktøy for dimensjonering av videregående opplæring. 

Sist oppdatert: 20. desember 2023