Utdanninger

Utdanning.no henter hvert år inn over 7000 utdanninger fra hele Norge. Vi samarbeider med en rekke aktører i utdanningssektoren og får studieinformasjon fra

  • universiteter, høgskoler og fagskoler
  • vilbli.no (videregående opplæring)
  • Samordna opptak
  • folkehogskole.no

Utdanningene legges inn ved dataimporter, blant annet fra skolenes studieadministrative systemer, eller via våre partnersider.

For å gjøre det enklere å finne fram, har vi laget utdanningsbeskrivelser der vi presenterer alle studier innenfor samme fag eller kategori basert på Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Yrker

Innholdsteamet skriver yrkesbeskrivelser og sender dem til fag- og bransjeorganisasjoner for kvalitetssikring. Hver yrkesbeskrivelse har en eller flere intervju med personer i yrket, som gir utfyllende informasjon om yrket. 

Vi viser også statistikk knyttet til de fleste yrker. Statistikken viser sammenhengen mellom utdanning og hvilket yrke personer har, og hentes fra Nav og Statistisk sentralbyrå. Lønnsinformasjon hentes fra Statistisk sentralbyrå og fagorganisasjoner.

Intervjuer med folk som jobber i de ulike yrkene finner du på de ulike yrkesbeskrivelsene.

Artikler

Innholdsteamet skriver artikler som hjelper og veileder de som skal velge utdanning og yrke. Artiklene kvalitetssikres av relevante aktører i utdanningssektoren.

Hjelp til å velge: Inspirasjon og verktøy

Vi har inspirasjonsverktøy som skal hjelpe med å velge yrke.

  • Jobbkompasset gir oversikt over yrker i ulike bransjer på en visuell måte.
  • Karakterkalkulatoren hjelper med å regne ut karaktersnitt og se hvilke poeng og fagkombinasjoner som kreves på studier fra Samordna opptak. Denne kan også brukes som planleggingsverktøy i videregående opplæring.
  • Utdanningssystemet er en visuell fremstilling av det norske utdanningssystemet.
  • Karriereplanleggeren hjelper deg som er under høyere utdanning å planlegge din karriere.
  • Finn lærebedrift viser potensielle lærebedriftene i ditt område og for dine fag.

Rådgivning og veiledning 

Sist oppdatert: 9. juni 2023