Slik får du yrkeskompetanse

Du får yrkeskompetanse når du går yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående skole.

Hva er yrkeskompetanse?

Yrkeskompetanse er den kompetansen du trenger for å jobbe med et bestemt yrke. Det finnes totalt ti yrkesfaglige utdanningsprogram som gir yrkeskompetanse etter endt utdanningsløp.

Se oversikt over yrkesfaglige utdanningsprogram på denne siden 

Vi skiller mellom to typer av yrkeskompetanse:

Til forskjell fra studieforberedende utdanningsprogram gir ikke yrkesfaglige utdanningsprogram generell studiekompetanse.

Hvis du ikke fullfører ordinær yrkesfaglig opplæring, kan du få dokumentasjon på de fagene du har tatt og det du har lært i form av et kompetansebevis.

Les mer om grunnkompetanse

Yrkeskompetanse med fag- og svennebrev

Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev kjennetegnes ved at du får deler av opplæringen i bedrift. Et vanlig løp består av to år på skole og to år i bedrift. Bestått fag- eller svenneprøve gir fag- eller svennebrev og yrkeskompetanse, og du blir fagarbeider i ditt fag. I noen helsefag trenger du også autorisasjon som helsepersonell

Med dette kan du gå videre på fagskole og enkelte universitets- og høgskolestudier via y-veien

Les mer om fag- og svennebrev

Yrkeskompetanse uten fag- og svennebrev

Noen yrkesfaglige utdanningsprogram fører til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. Disse utdanningene tar normalt tre år på skole. I løpet av disse årene har du praksis i bedrift. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å jobbe i det bestemte yrket.

Hvordan få yrkeskompetanse

I Veien til fagbrev får du en enkel beskrivelse av de mest aktuelle veiene til yrkeskompetanse på videregående nivå. For nærmere opplysninger om veiene kan du kontakte fylkeskommunen din. Din alder og arbeidserfaring kan påvirke hvilke veier som er mest aktuelle for deg.

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024