Lån, stipend og kostnader på videregående

Du kan søke lån og/eller stipend fra Lånekassen. Det er også mulig å søke på andre stipender og legater.

Lån og stipend for ungdom

Offentlig videregående skole og opplæring i bedrift er gratis for elever med ungdomsrett. Både trykte og digitale læremidler er gratis for elever. Dette gjelder i offentlige videregående skoler og private videregående skoler med statstilskudd.

Med ungdomsrett har du rett til lån og stipend fra Lånekassen. Hvor mye du kan få avhenger av hvilken utdanning du tar, hvor mye du og dine foresatte tjener, og om du bor hos foreldrene dine eller for deg selv.

Elever på vg1, vg2 og vg3 har rett til stipend til utstyr fra Lånekassen. 

Lån og stipend for voksne

Hvis du har voksenrett, dekker fylkeskommunen opplæringen og læremidler. 

Voksne kan søke Lånekassen om lån og stipend. De som ikke har voksenrett, får støtte på lik linje med studenter i høyere utdanning. Lånekassens regler sier at du får støtte i maksimalt åtte år. Når du får støtte til videregående opplæring, bruker du altså av de åtte årene med rett til støtte hos Lånekassen.

Arbeidsgivere og fagforeninger kan også gi støtte til videregående opplæring.

Privatist

Det er også mulig å ta videregående som privatist. Dette må du betale for. Vær oppmerksom på at du må være tatt opp som elev ved et lærested for å ha rett til studiefinansering hos Lånekassen. Hvis ikke har du ikke rett til støtte hos Lånekassen.

Stipender og legater

Det finnes en rekke stipender og legater du kan søke på. Disse er gjerne rettet mot spesielle utdanninger eller søkere bosatt bestemte steder.

Oversikt over legater:

Lærlinger og lærekandidater

Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån i elleve måneder per skoleår. Du kan ikke søke før lærekontrakten din er godkjent. Er du lærekandidat eller praksisbrevkandidat, må du ha en godkjent opplæringskontrakt. Lærlinger og lærekandidater har ikke rett til utstyrsstipend. 

Sist oppdatert: 13. desember 2022