Y-veien er kort for "yrkesfaglig vei", og opptak til studier forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

Studiene som tilbys gjennom y-veien er altså tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger. Førsteåret på disse ingeniørstudiene har mer teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og mindre praksis enn den vanlige ingeniørutdanningen.

Flere universiteter og høgskoler har oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for utdanninger via y-veien.

 

 

Sist oppdatert: 6. juni 2023