Videregående som voksen

Dersom du er over 25 år og ikke har fullført videregående, kan du ha rett til gratis videregående opplæring.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, også for voksne. Du kan ta generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse som voksen.

Remote video URL

 

Mulighetene for fagbrev eller studiekompetanse

Leter du etter informasjon om fagbrev på jobb eller hvordan få fagbrev? Veien til fagbrev viser deg de ulike måtene å ta fagbrev på, der du bor. 

Veien til fagbrev

Lurer du på hvordan du kan komme deg inn på universitetet, høgskole eller fagskole? Veien til studiekompetanse viser deg mulighetene dine. 

Veien til studiekompetanse

Voksenrett

Du kan få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis du

  • fyller eller har fylt 25 år
  • ikke har fullført videregående opplæring i Norge, men har fullført grunnskole eller tilsvarende

Du kan også få tilbud om videregående opplæring uten rett hvis det er ledig plass. Dette gjelder hvis du har mistet retten til videregående opplæring etter bortvisning, eller hvis du allerede har fullført videregående opplæring. Ved konkurranse om inntak vil du havne sist i køen.

Har du voksenrett, skal du få tilpasset undervisning for voksne. Søk til fylkeskommunen om plass til videregående opplæring. Dette gjør du gjennom vigo.no.

Fullføringsrett

Voksne som har fått plass i videregående opplæring har rett til fullføre utdanningen. Det gjelder uansett om du har voksenrett eller ikke.

Realkompetanse

Du kan ta utdanning på kortere tid hvis du får godskrevet tidligere erfaring. Det heter realkompetanse. Du har krav på gratis vurdering hos fylkeskommunen hvis du har voksenrett. Det er også gratis hvis du er videresendt fra NAV eller din kommune. Noen fylker tar seg også betalt. 

Les mer om realkompetanse

Generell studiekompetanse

Du kan få generell studiekompetanse ved å ta seks fellesfag forutsatt at du har fylt 23 år og har minst 5 års utdanning og/eller praksis. 

Les mer om 23/5-regelen

Du kan også følge voksenopplæring, ordinær undervisning eller ta fagene som privatist

Yrkeskompetanse

Du kan ta fag- og svennebrev som voksen. Det kalles praksiskandidat. Da må du som regel ha minst 5 års allsidig praksis i et lærefag, og bestått teorieksamen før du kan gå opp til fag- eller svenneprøven. 

Lån, kostnader og finansiering 

Hvis du har voksenrett, dekker fylkeskommunen opplæringen og læremidler. Hvis du ikke har voksenrett kan du få plass dersom det er ledig plass ved et opplæringstilbud. Da er opplæringen gratis. Du kan også søke om å ta videregående som privatist. Da må du betale selv.

Voksne kan søke Lånekassen om lån og stipend. Hvis du ikke har voksenrett får du støtte på lik linje med studenter i høyere utdanning. Det vil si at når du får støtte til videregående opplæring, bruker du av de åtte årene du har rett til støtte hos Lånekassen.

Lånekassen: lån og stipend

Arbeidsgiver og fagforening kan også gi støtte til videregående opplæring. 

Nyttig informasjon

Sist oppdatert: 28. mai 2024