Opplæringskontor

Opplæringskontorene er et samarbeid mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger.

Det finnes opplæringskontor som er kommunale, tverrfaglige, per bransje og de som er fokusert på enkeltfag. 

Opplæringskontorene hjelper medlemsbedriftene sine med det praktiske rundt lærlingordningen, som regel mot en andel av lærlingtilskuddet.

Opplæringskontorenes oppgaver

Eksempler på arbeidsoppgaver et opplæringskontor gjerne utfører på vegne av sine medlemmer: 

 • rekrutterer lærlinger
 • skriver lærekontrakt
 • er juridisk ansvarlig gjennom læretiden
 • sørger for lærlingens dokumentasjonsverktøy og sikrer at dette brukes
 • påser at læreplanen følges
 • etterser at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer
 • melder lærlingen opp til fagprøve
 • omplasserer lærlinger ved behov
 • tilbyr kurs til faglig leder og følger opp faglig leder og instruktør
 • er støttespiller for lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen
 • bistår ved intern fagopplæring av voksne (fast ansatte) arbeidstakere
 • markedsfører yrket og bransjen – sikrer ny rekruttering til faget
 • har kontakt med fylkeskommunen og andre aktuelle instanser

Noen landsdekkende opplæringskontor

Fylkesvis oversikt over opplæringskontorene

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 2. juli 2024