Du må dokumentere fullført videregående utdanning fra utlandet hvis du skal søke høyere utdanning i Norge.

For å få godkjent din videregående opplæring i utlandet må du ha: 

Søke om godkjenning

Dersom du har tatt vg1 eller vg2 i utlandet, kan du søke til fylket ditt om å få godkjent enkelte fag eller hele opplæringsår.

Les mer om hvordan du går frem hos vilbli.no

Går du på privat videregående, må du ta kontakt med daglig leder på din skole. 

Du må gå Vg3 i Norge for å få godkjent din videregående opplæring, så du kan ikke søke om å få godkjent Vg3. Du kan imidlertid få utstedt vitnemål fra ditt utenlandske lærested. 

For å få studieplass ved høyere utdanning i Norge, må du ha generell studiekompetanse, dekket krav til norsk og engelsk og riktig dokumentasjon. 

Les mer om utdanning fra utlandet hos Samordna opptak

Hvordan søke opptak hos Samordna opptak

Fag- eller svennebrev fra utlandet

I de fleste yrker med fag- og svennebrev er det opp til arbeidsgiver å vurdere om din kompetanse fra utlandet er tilstrekkelig for å utføre jobber du søker. 

Se mulighetene som finnes i Veien til fagbrev

Men enkelte yrker er lovregulerte i Norge, og dette gjelder også noen yrker med fag- og svennebrev. I de lovregulerte yrkene må du søke om norsk autorisasjon for å kunne utøve yrket i Norge.

Se liste over lovregulerte yrker. 

Fagopplæringskontoret kan vurdere utdanningen din mot et norsk fag- eller svennebrev. Da må du ha dokumentasjon på utdanningen med beskrivelse av innhold i tillegg til vitnemål, samt beskrivelse av eventuell arbeidserfaring. Vurderingen kvalifiserer til å ta norsk fag- eller svennebrev, og godkjenner ikke utdanningen din.

Hvis du mangler dokumentasjon, kan du få godskrevet praksis som del av realkompetansevurdering

Les mer om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring hos NOKUT

Sist oppdatert: 13. desember 2022