Utforsk utdanninger

Fortell hva du er interesser i eller hva du kan – og vi vil vise deg utdanninger som kan passe for deg.

Skjul interesser

Ingen valgte interesser

Utdanningsnivå

468

Aktivitørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Helse, Barn og Mennesker

Du lærer å tilrettelegge aktiviteter for å vedlikeholde og bedre funksjonsnivået hos andre mennesker.

Akvakulturfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Fiskeri og havbruk, Natur og Teknologi

Du lærer å utvikle og drifte et akvakulturanlegg, og får forståelse for sammenhenger mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet.

Aluminiumskonstruksjonsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Industri

Du lærer å planlegge og forme arbeid fra tegninger, og lærer om sammenføyingsmetoder, konstruksjon av komponenter og større konstruksjoner i aluminium.

Ambulansefag

Utdanning: Videregående

Interesser: Helse, Sikkerhet og beredskap, Mennesker og Transport

Ambulansefaget gir grunnlag for å gi akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter.

Animasjon, spill- og 3D-design

Utdanning: Fagskole

Interesser: Design, IT og data og Teknologi

Utdanningene lærer deg å simulere, visualisere og skape effekter og illusjoner i 3D.

Anlegg og bergteknikk

Utdanning: Fagskole

Interesser: Bygg og anlegg og Industri

Anleggsgartnerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg, Landbruk og Håndverk

Du lærer å utføre profesjonelt arbeid innen drift, vedlikehold og skjøtsel av både grønne og grå anlegg.

Anleggsmaskinførerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Transport

Du lærer å ta i bruk og vedlikeholde anleggsmaskiner og tilleggsutstyr på en forsvarlig måte. Planlegging og gjennomføring hører også med.

Anleggsmaskinmekanikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg, Mekanikk og Transport

Du lærer om reparasjon og vedlikehold av anleggsmaskiner, utstyr og redskaper.

Anleggsrørleggerfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg, Sikkerhet og beredskap og Samfunn

Du lærer om å legge rør i grøfter, med krav til rent drikkevann og hygienisk og estetisk avløpshåndtering.

Apotekteknikk

Utdanning: Videregående

Interesser: Helse og Mennesker

Du lærer sikker håndtering av legemidler og apotekvarer, samt gi profesjonelle råd om folkehelse.

Arkeologi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Historie, Kunst og kultur og Natur

Arkeologi er faget der man studerer tidligere kulturer og samfunn ut ifra de sporene disse har etterlatt. Ved å beskrive, systematisere og analysere disse sporene får man kunnskap om menneskene som levde før oss.

Arkitektur

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Design, Realfag, Bygg og anlegg, Kunst og kultur, Håndverk og Natur

Utdanningen legger vekt på læring gjennom erfaring. Du får solide kvalifikasjoner innenfor formgiving og teknikk.

Arkiv og dokumentasjon

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Kontor og administrasjon, Kunst og kultur, Media og kommunikasjon og Samfunn

Arkiv og dokumentasjon handler om organisering, lagring og gjenfinning av informasjon.

Asfaltfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Transport

Du lærer om produksjon, legging og vedlikehold av asfalt på veier, plasser og tetting i vannreservoar og fyllingsdammer.

Asiatiske og Afrikanske språk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk

Du studerer grammatikk, kultur og historie til språk som arabisk, tyrkisk, hindi, hebraisk, japansk, persisk, kinesisk og swahili.

Audiografutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse og Mennesker

På audiografutdanningen lærer du å måle hørsel, kartlegge hørselshemmedes situasjon og hjelpebehov, og å iverksette tiltak for å gjøre kommunikasjonen enklere.

Automatisering

Utdanning: Fagskole

Interesser: Elektronikk

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen elektro. Du lærer å planlegge og gjennomføre arbeid i automatiserte anlegg.

Automatiseringsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk og Mekanikk

Du lærer å planlegge, montere, drifte og vedlikeholde automatiseringsanlegg.

Avionikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Transport, Luftfart og Mekanikk

Du lærer vedlikehold på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer.

Bakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mat og drikke

Du lærer om råvarer, utstyr og bakeprosesser.

Banemontørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Transport og Bygg og anlegg

Du lærer om vedlikehold og kontroll av sporanlegg ved jernbaneinfrastrukturen.

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Barn, Mennesker og Pedagogikk

Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge.

Barnehage, skole -og utdanningsledelse

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Barn, Mennesker, Samfunn og Pedagogikk

Utdanningene knytter forskning og ledelsesteori tett opp mot praktisk utførelse av lederoppgaver.

Barnehagelærerutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk, Barn og Mennesker

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og innføring i samspill mellom barn og voksne.

Barnevern

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Barn, Mennesker og Pedagogikk

Barnevernspedagogutdanning er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Barsel- og barnepleie

Utdanning: Fagskole

Interesser: Helse, Barn og Mennesker

Fagskoleutdanningen er en fordypning innen helse- og oppvekstfag. Utdanningen i barsel- og barnepleie omfatter svangerskapets begynnelse, fødsel og barseltid, det nyfødte barnet og barnesykepleie.

Betongfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg, Industri, Mekanikk og Håndverk

Du lærer å produsere og vedlikeholde betongkonstruksjoner ved tradisjonelle håndverks- og industrielle metoder.

Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Mennesker, Pedagogikk, Religion og Jobb i utlandet

Utdanningene gir inngående kunnskap om kristendommen, historie, samfunn og formidling.

Bibliotekarutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk, Kunst og kultur, Salg og service og Samfunn

Utdanninger innen arkiv-, bibliotek- og informasjonsvitenskap gir kompetanse i organisering, lagring og gjenfinning av informasjon, og litteratur- og kulturformidling.

Bilfaget, lette kjøretøy

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk og Transport

Du lærer om feilsøking, reparasjon og service på personbiler.

Bilfaget, tunge kjøretøy

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk og Transport

Du lærer om feilsøking, reparasjon og service på tunge kjøretøy.

Billakkererfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Transport og Mekanikk

Du lærer billakkeringsmetoder i forskjellige materialer.

Bilpleiefaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Transport og Industri

Du lærer om bilpleie på kjøretøy og utstyr, og å inspisere, vedlikeholde og utbedre alle typer interiør og eksteriør.

Bilsalmakerfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Industri og Transport

Du lærer å bygge opp, konstruere og sy interiør og eksteriør til ulike framkomstmidler, ved bruk av et bredt utvalg av kunst- og naturmaterialer.

Bilskadefag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk og Transport

Du lærer å reparere skadde kjøretøy ved å jobbe på karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer.

Bilteknikk

Utdanning: Fagskole

Interesser: Mekanikk og Transport

Er en fordypning innen teknikk og industriell produksjon. Fordypningsområdet bilteknikk gir generell kompetanse innen bilfag i tillegg til teknisk utdanning.

Bioingeniørfag

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Realfag og Teknologi

Bioingeniørutdanningen gir deg kompetanse til å gjøre laboratoriearbeid, vurdere kvaliteten på arbeidet og forstå hvilken medisinsk betydning arbeidet har.

Biologi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Realfag, Natur, Mennesker og Dyr

Du lærer om levende organismer i plante- og dyrelivet. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Blomsterdekoratørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design og Natur

Du lærer å utvikle nye produkt, og praktisk arbeid med råvarer, materiale, uttrykk og teknikker.

Blyglasshåndverkerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Design og Kunst og kultur

Du utvikler håndverksferdigheter og lærer om materialer, verktøy og teknikker for å lage og restaurere glassarbeider.

Bøkkerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Design og Kunst og kultur

Du lærer å lage og reparere fat, tønner og stavarbeid i tre.

Boreoperatørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Olje, gass og energi, Industri, Mekanikk og Teknologi

Du får praktiske ferdigheter og faglig innsikt om boring og ferdigstilling av brønner.

Børsemakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Design og Kunst og kultur

Du får grunnleggende kunnskap om oppbygging og virkemåte for ammunisjon og skytevåpen.

Brann, redning og samfunnssikkerhet

Utdanning: Fagskole

Interesser: Sikkerhet og beredskap

Utdanningen lærer deg å jobbe som brann - og redningspersonell.

brannforebyggerfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Du lærer brann- og skadeforebyggende tiltak og gi råd om riktig montering og bruk av fyringsanlegg og andre brannforebyggende tiltak.

Brannsikkerhet

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Sikkerhet og beredskap, Samfunn og Realfag

På utdanningen lærer du om sikkerhet i samfunnet og forebyggende tiltak som hindrer og reduserer konsekvensen av brann

Bransjeprogram

Utdanning: Tilskuddsordning

Bransjeprogrammet er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta utdanning laget spesielt for det din bransje trenger - helt gratis.

Brønn- og borefaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Olje, gass og energi og Klima og miljø

Du lærer om boring av grunnvannsbrønner til vannforsyning og energibrønner til oppvarming og kjøling.

Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner

Utdanning: Videregående

Interesser: Olje, gass og energi, Elektronikk og Industri

Du lærer å bruke og vedlikeholde elektroniske instrumenter i letebrønner og olje- og gassbrønner.

Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner

Utdanning: Videregående

Interesser: Olje, gass og energi, Industri og Mekanikk

Du lærer å installere og vedlikeholde produksjons- og injeksjonsutstyr på havbunnen.

Brønnfaget, komplettering

Utdanning: Videregående

Interesser: Olje, gass og energi, Industri og Mekanikk

Du lærer om brønnferdigstilling, sandkontroll og komplettering av åpne hull, og får praktiske ferdigheter i bore-, ferdigstillingsutstyr og verktøysystemer.

Brønnfaget, kveilerøroperasjoner

Utdanning: Videregående

Interesser: Olje, gass og energi, Mekanikk og Teknologi

Du lærer å bruke og vedlikeholde nedihullsverktøy, overflate- og trykkontrollutstyr til brønnvedlikehold og brønnferdigstilling.

Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner

Utdanning: Videregående

Interesser: Olje, gass og energi, Mekanikk og Industri

Du lærer å manøvrere og installere mekanisk utstyr i brønner, inkludert bruk og vedlikehold av utstyr.

Brønnfaget, sementering

Utdanning: Videregående

Interesser: Olje, gass og energi, Industri og Mekanikk

Du lærer å bruke nedihullsverktøy, pumping av brønnvæsker og lekkasjetesting av overflateutstyr og nedihullsutstyr.

Bunadtilvirkerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Design og Kunst og kultur

Du lærer å sy, brodere og tilpasse bunader og tilbehør. Du for også kunnskap om materialer og drakttradisjoner.

Buntmakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Design og Kunst og kultur

Du lærer å utvikle pelsarbeider, og får kompetanse om materialer, form og farger.

Butikkslakterfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mat og drikke og Salg og service

Du lærer å skjære, finstykke og behandle kjøttvarer.

By- og regionplanlegging

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn, Bygg og anlegg, Realfag og Natur

En utdanning innen by- og regionplanlegging gir kompetanse til å planlegge og utvikle områder i en kommune, by eller region.

Bygg

Utdanning: Fagskole

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Utdanningene er fordypninger i bygg og anlegg. Fordypningen bygg gir opplæring i ­forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Bygg og treteknikk er spesielt rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse.

Bygg og anlegg

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Bygg og anlegg, Håndverk og Realfag

Utdanninger innen bygg og anlegg består av en rekke tekniske fag, i tillegg til realfag og noen samfunnsfag.

Byggdrifterfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Du lærer å drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte.

Byggingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Bygg og anlegg, Håndverk og Realfag

Du lærer å utrede, prosjektere og planlegge prosjekter og å lede og administrere byggeprosjekter.

Byggmontasjefaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg, Industri og Håndverk

Du lærer å montere konstruksjoner i tre-, stål- og betongelementer ved at du utvikler forståelse av hvordan kreftene distribueres gjennom konstruksjonsdeler og knutepunkter i bygget.

Chassispåbyggerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk og Transport

Du lærer om teknikker og materiale for å lage nyttekjøretøy og påbygg, og får trening i å bygge karosseri.

CNC-maskineringsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Industri og Teknologi

Du lærer om datastyring av maskiner for produksjon av mekaniske deler og komponenter.

Danse- og ballettutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Kunst og kultur, Pedagogikk og Idrett

Utdanningene tar for seg ulike typer dans. Du kan for eksempel studere klassisk ballett, moderne dans, hiphop eller folkedans.

Dataelektronikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, IT og data og Teknologi

Du lærer om oppbygging, funksjon og virkemåte for ulike systemer og utstyr.

Dataingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: IT og data, Teknologi og Realfag

Dataingeniørutdanningen er et studium innen informasjons- og datateknologi.

Datasikkerhet

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: IT og data, Teknologi, Sikkerhet og beredskap, Realfag og Lov og orden

Utdannelsen består av metoder, tjenester og verktøy som skal sikre at digital informasjon og systemer ikke kommer på avveie.

Dekk - og maskinoffiser

Utdanning: Fagskole

Interesser: Sjøfart, Mekanikk, Ledelse og Elektronikk

Fagretningen Maritime fag skal bidra til å utdanne dekks- og maskinoffiserer på ledelsesnivå til den maritime næring på alle nivåer.

Dekksoffiser

Utdanning: Fagskole

Interesser: Sjøfart, Transport, Jobb i utlandet og Ledelse

Er en fordypning i maritime fag. Utdanningen bygger på regler som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Diakoni

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Religion, Pedagogikk og Mennesker

Utdanningen kombinerer teologifaglige og diakonifaglige emner og kvalifiserer til å bli diakon i Den norske kirke.

Dimensjonskontrollfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg, Mekanikk, Industri og Teknologi

Du lærer å bruke måleutstyr og lærer å kontrollere og verifisere detaljer og sammenstillinger i mekanisk industri.

Dykking

Utdanning: Fagskole

Interesser: Natur

Du lærer å jobbe under vann på en trygg og forsvarlig måte.

Dyrefaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Dyr, Natur og Samfunn

Du lærer om å drive næring med opplevelser, tjenester og produkter knyttet til dyr og dyrehold, utenfor tradisjonell landbruksproduksjon.

Dyrepleie

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Dyr, Natur, Helse og Realfag

Dyrepleierutdanningen er en treårig bachelorgrad som gir rett til autorisasjon som dyrepleier.

Eiendomsmegling

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Økonomi og Salg og service

Utdanningen gir kunnskap om lover, regler og prosedyrer rundt kjøp og salg av fast eiendom.

Eksponeringsdesign

Utdanning: Videregående

Interesser: Design, Skjønnhet og velvære og Salg og service

Du lærer om å utarbeide konsepter innenfor varehandel og messer, scene- og kulturarrangementer.

Eldreomsorg

Utdanning: Fagskole

Interesser: Helse og Mennesker

Fagskoleutdanningene er fordypninger innen helse- og oppvekstfag. Utdanningene handler om hvordan bidra til et aktivt og best mulig liv for eldre.

Elektrikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg, Håndverk og Teknologi

Du lærer å installere, kontrollere, vedlikeholde og reparere elektriske systemer.

Elektro

Utdanning: Fagskole

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg, Håndverk og Teknologi

Fagretningen Elektro skal gi studenten kompetanse til å planlegge, gjenomføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor elektronikkproduksjon, automatiserte systemer i industri og bygg eller elkraftssystemer.

Elektroingeniørfag

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg, Håndverk, Teknologi og Realfag

Elektroingeniørfag er en gren av ingeniørvitenskap som fokuserer på anvendelsen av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme for å designe, utvikle og vedlikeholde elektriske systemer og enheter.

Elektroreparatørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg, Håndverk og Teknologi

Du lærer å feilsøke, vedlikeholde og reparere elektriske og gassdrevne apparater.

Energi, miljø og forurensning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Klima og miljø, Realfag, Olje, gass og energi, Natur, Teknologi, Industri og Elektronikk

Ingeniørfag med fokus på energi, miljø og klima er en spesialisering innen ingeniørvitenskap som har som mål å utvikle bærekraftige løsninger for å møte de stadig økende utfordringene knyttet til energiforsyning, miljøvern og klimaendringer.

Energimontørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg og Håndverk

Du lærer å montere, drifte og vedlikeholde elenergisystemer.

Energioperatørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg og Håndverk

Du lærer å drifte og vedlikeholde produksjonsanlegg.

Entreprenørskap

Utdanning: Fagskole

Interesser: Forskning og innovasjon

Entreprenørskap er å etablere og utvikle en virksomhet, tjeneste, eller et produkt, ut fra en idé.

Ergoterapi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse og Mennesker

På ergoterapiutdanningen lærer du å finne løsninger slik at mennesker kan delta i aktiviteter som er viktige for dem, selv om det oppstår et gap mellom personens helse og hverdagens krav.

Ernæring

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Mat og drikke, Idrett, Realfag og Mennesker

En utdanning innen ernæring gir deg kompetanse på hvordan kosthold påvirker kropp og helse.

Ernæring i helse- og oppvekstsektoren

Utdanning: Fagskole

Interesser: Mat og drikke og Helse

Ernæringskokkfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Mat og drikke, Mennesker og Helse

Du lærer om valg av råvarer og tilberedning av ernæringsriktig mat og spesialkost, i tråd med nasjonale, samiske og internasjonale mattradisjoner og trender.

Ex.phil og Ex.fac

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Historie og Samfunn

Utdanningen gir grunnleggende innføring fag som i etikk, filosofi og vitenskapshistorie.

Fag- og yrkesfaglærerutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk, Mennesker, Barn og Håndverk

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Farmasi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Realfag og Salg og service

Etter farmasiutdanningen kan du jobbe som farmasøyt på apotek.

Fengselsbetjent

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Sikkerhet og beredskap

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utdanner fengselsbetjenter i Norge.

Ferskvarehandlerfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Salg og service, Mat og drikke, Fiskeri og havbruk og Landbruk

Du lærer om å produsere og omsette ferskvarer av fisk og kjøtt, delikatesser og andre ferdigvarer, og å kunne gi måltidsforslag i møte med kunder.

Filigranssølvsmedfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design, Håndverk og Kunst og kultur

Du lærer å lage store og små smykker og utsmykkinger som settes sammen av metalltråder og små kuler i forskjellige dimensjoner. Du lærer også å tilvirke draktsølv til bunader og folkedrakter.

Film- og TV-produksjon

Utdanning: Fagskole

Interesser: Media og kommunikasjon, Kunst og kultur og Teknologi

Du får kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å tilrettelegge og lede ulike deler av en film- og tv-produksjon.

Filosofi og etikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Historie, Samfunn og Mennesker

Utdanningen lærer deg å stille grunnleggende spørsmål om blant annet mennesket, kunnskap, sannhet og etikk.

Finans

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Økonomi, Kontor og administrasjon og Salg og service

En utdanning innen finans gir kunnskap om hvordan finanssektoren fungerer og dens rolle i samfunnet.

Finmekanikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk og Håndverk

Du lærer å produsere komponenter og prototyper til instrumenter, måleutstyr og mekaniske smådeler.

Fiske og fangst

Utdanning: Videregående

Interesser: Mat og drikke, Fiskeri og havbruk og Natur

Du får kompetanse innen håndtering av fartøy, redskap og fangst.

Fiske og havbruk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Fiskeri og havbruk, Sjøfart, Natur og Realfag

Du lærer om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskerinæringen.

Fiskehelse og akvamedisin

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Realfag, Natur, Fiskeri og havbruk og Dyr

En fiskehelsebiolog behandler sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

Fjell- og bergverksfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Mekanikk

Du lærer om utvinning mineralske råstoffer og andre naturressurser, og om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen.

Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Utdanning: Videregående

Interesser: Olje, gass og energi, Elektronikk og Teknologi

Du lærer å betjene, reparere og vedlikeholde fjernstyrte undervannsfarkoster.

Fleksible utdanningstilbud

Utdanning: Tilskuddsordning

Gratis, korte og fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer, tilpasset unge uten mye jobberfaring, og arbeidsledige og permitterte.

Flymotormekanikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk og Luftfart

Du lærer å vedlikeholde luftfartøy.

Flystrukturmekanikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Elektronikk og Luftfart

Du lærer å vedlikeholde luftfartøy.

Flysystemmekanikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Luftfart og Elektronikk

Du lærer å vedlikeholde luftfartøy.

Flytekniske fag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Luftfart og Elektronikk

Programområde for flyfag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av luftfartøyer.

Folkehelse

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Idrett, Samfunn, Mennesker og Mat og drikke

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan ulike faktorer påvirker folkehelsen.

Forfatterutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk og Kunst og kultur

Utdanningene gir innsikt i forfatterens rolle, og prosessene rundt kreativ skriving.

Forgyllerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design, Håndverk og Kunst og kultur

Du lærer å bevare og reparere eldre og skadede gjenstander i tre, metaller, stein og gips. Dette gjør du ved å bruke en pensel til å legge på sølv, gull eller metall der det trengs på gjenstanden.

Forkurs og realfagskurs

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Realfag

Forkurs er for studenter som mangler generell studiekompetanse eller realfag fra videregående skole og som trenger dette for å komme inn på ingeniørstudier eller maritime høgskoleutdanninger.

Forretningsjus

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Økonomi, Lov og orden og Kontor og administrasjon

Utdanningen er en juridisk utdannelse med fokus på økonomi.

Fotofag

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Media og kommunikasjon og Kunst og kultur

Utdanningen gir praktiske og teoretiske ferdigheter innen fotografi, animasjonsfilm, fotojournalistikk og film og TV.

Fotograffag

Utdanning: Videregående

Interesser: Media og kommunikasjon og Kunst og kultur

Du får forståelse for av fagområdet, og økonomi og produksjonskvalitet inngår som deler av faget.

Fotografi

Utdanning: Fagskole

Interesser: Media og kommunikasjon og Kunst og kultur

Du lærer de tekniske aspektene ved fotofaget, og hvordan du utvikler gode ideer og tar i bruk fotografiske virkemidler som lys, komposisjon og fargelære.

Fotterapi

Utdanning: Videregående

Interesser: Helse, Skjønnhet og velvære og Salg og service

Du lærer å behandle og forebygge av fotproblemer.

Friluftsliv

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Natur og Klima og miljø

Du får kunnskap om naturen som en arena for å fremme god helse og mestring, i tillegg til trygg og fornuftig ferdsel i naturen.

Frisørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Skjønnhet og velvære og Salg og service

Du får opplæring i utvikling og produksjon av frisørarbeid i bedrift.  

Fysikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Realfag, Natur og Forskning og innovasjon

Fysikk er vitenskapen som forsøker å forstå, forklare og beskrive verden rundt oss.

Fysioterapi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Mennesker og Idrett

Studiet gir kunnskap om sammenhengen mellom kropp og helse, bevegelse og livskvalitet. Du lærer å undersøke, behandle og forebygge helseplager i bein, ledd, muskler og sener.

Gartnerfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Landbruk, Natur og Klima og miljø

Du får grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i veksthus og på friland, på grøntarealer og i hagesentre.

Gartneri og hagebruk

Utdanning: Fagskole

Interesser: Natur, Landbruk og Klima og miljø

Fagskoleutdanningene er videreutdanninger for gartnere, anleggsgartnere og blomsterdekoratører. Utdanningene gir fordypning i ulike fagområder og kompetanse til å planlegge, drifte og lede arbeid i gartnerbransjen.

Garverifag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Industri, Design og Kunst og kultur

Du får kompetanse innen industriell garving av huder, skinn og pelsberedning.

Geofag

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Realfag, Olje, gass og energi, Klima og miljø, Jobb i utlandet og Natur

Geofag er et samlebegrep for geologi, geofysikk og geografi.

Gipsmakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design, Håndverk og Kunst og kultur

Du lærer gamle håndverksmetoder, som blir utøvd i verksteder og på bygg.

Gjenvinningsfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Sikkerhet og beredskap, Mekanikk og Samfunn

Du lærer å håndtere og forvalte løsøregjenstander, og om hvilke stoffer som skal kasseres.

Gjenvinningsfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Klima og miljø, Salg og service og Industri

Du lærer å gjenvinne brukte og kasserte produkter og råstoffer.

Gjørtlerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Design og Kunst og kultur

Du lærer gamle håndverksteknikker for støpe- og bearbeiding.

Glassblåserfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Design

Du lærer gamle håndverksteknikker for å bevare kulturarven ved å produsere tidstypiske bruks-, pryd- og kunstglass.

Glassfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Du lærer å bearbeide, montere og vedlikeholde glass- og glassprodukter til bygg, transportmidler og innramming.

Grafisk design

Utdanning: Fagskole

Interesser: Design, Media og kommunikasjon og IT og data

I grafisk design utvikler du profesjonelle visuelle konsepter og ideer som appellerer til forskjellige målgrupper. Du får opplæring i å lage alt fra magasinlayout til CD-cover, pakningsdesign og webdesign.

Grafisk design

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Design, Kunst og kultur og Media og kommunikasjon

Du lærer om utforming og tilrettelegging av forskjellige grafiske produkter, som aviser, logoer, annonser, emballasje og nettsider, ved hjelp av typografi, bilder og andre grafiske elementer.

Grafisk produksjonsteknikk

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Design, Mekanikk og Media og kommunikasjon

Du lærer om medieprodukter i alle typer trykte medier, visuell kommunikasjon, produksjonsprosesser, maskindrift og miljøhåndtering.

Gratis utdanningstilbud innen anleggsbransjen

Utdanning: Tilskuddsordning

Kursene i bransjeprogrammet for anleggsbransjen er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Gratis utdanningstilbud innen avfall- og gjenvinningsbransjen

Utdanning: Tilskuddsordning

Gratis utdanningstilbud innen elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen

Utdanning: Tilskuddsordning

Kursene i bransjeprogrammet for elektro-, automasjons-, fornybar og kraftnæringene er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Gratis utdanningstilbud innen finansnæringen

Utdanning: Tilskuddsordning

Kursene i bransjeprogrammet for finansnæringen er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Gratis utdanningstilbud innen frisørnæringen

Utdanning: Tilskuddsordning

Kursene i bransjeprogrammet for frisørnæringen er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Gratis utdanningstilbud innen industri- og byggenæringen

Utdanning: Tilskuddsordning

Kursene i bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Gratis utdanningstilbud innen jordbruks-, skogbruks, og gartnerinæringen

Utdanning: Tilskuddsordning

Gratis utdanningstilbud innen mat- og drikkevareindustrien

Utdanning: Tilskuddsordning

Kursene i bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Gratis utdanningstilbud innen olje-, gass- og leverandørindustrien

Utdanning: Tilskuddsordning

Kursene i bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Gravørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design, Håndverk og Kunst og kultur

Du lærer hvordan tegne og gravere tekst, inskripsjoner og dekor på forskjellige produkter i ulike materialer.

Grunnskolelærerutdanning 1.–7.

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk og Barn

For å bli lærer på 1. –7. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 1. –7. trinn.

Grunnskolelærerutdanning 5.-10.

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk og Barn

For å bli lærer på 5. –10. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 5. –10. trinn.

Gullsmedfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Design

Du lærer håndverksteknikker for design, produktutvikling og produksjon av enkeltgjenstander og serier i industriell produksjon.

Habilitering og rehabilitering

Utdanning: Fagskole

Interesser: Helse

Fagskoleutdanningen er en fordypning innen helse- og oppvekstfag. Videreutdanningen skal bidra til at yrkesutøvere yter systematisk og effektivt habilitering- og rehabiliteringsarbeid både på individ- og systemnivå.

Håndbokbinderfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Kunst og kultur

Du lærer å framstille og dekorere bok- og papirobjekter, samt reparere bøker.

Handel og innkjøp

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Salg og service og Økonomi

Du får praksisnær kunnskap om salg, service, handel, innkjøp av varer og tjenester og logistikk.

Håndveverfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design, Håndverk og Kunst og kultur

Du lærer å utvikle og veve interiørtekstiler og stoffer til klær, dekorasjoner og utsmykninger.

Havbruk og akvakultur

Utdanning: Fagskole

Interesser: Fiskeri og havbruk, Natur og Teknologi

Havbruksteknikkfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Fiskeri og havbruk, Natur og Industri

Du lærer om drift og vedlikehold av tekniske løsninger og installasjoner knyttet til akvakulturanlegg.

Havteknologi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Realfag, Teknologi, Industri, Fiskeri og havbruk og Mekanikk

En utdanning innen havteknologi gir deg kunnskap om kartlegging av havrommet og havbunnen, overvåking av tilstanden i havet og utvinning av ressurser på en bærekraftig måte.

Heismontørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg, Mekanikk og Teknologi

Du lærer å utføre heisinstallasjoner, systematisk vedlikehold endringer og kontroll.

Helseadministrasjon og IKT

Utdanning: Fagskole

Interesser: Helse, Mennesker og Kontor og administrasjon

Fagskoleutdanningen er en fordypning innen helse- og oppvekstfag. Du får god kompetanse innen administrative oppgaver og utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Helseadministrasjon og ledelse

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Ledelse og Kontor og administrasjon

Utdanningen er en lederutdanning for helsesektoren.

Helsearbeiderfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Helse og Mennesker

Du lærer å gi omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Helsefag

Utdanning: Fagskole

Interesser: Helse og Mennesker

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Helsesekretær

Utdanning: Videregående

Interesser: Helse, Kontor og administrasjon og Mennesker

Du får grunnlag for å utføre administrative oppgaver og laboratorie- og assistansearbeid i helsesektoren.

Helsesykepleierutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Mennesker og Barn

Helsesykepleierutdanning er en spesialisering for sykepleiere.

Herreskredderfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design og Håndverk

Du lærer å designe og sy klær og velge snitt, materiale, farge og design i samråd med kunden.

Hestefag

Utdanning: Videregående

Interesser: Dyr og Landbruk

Du lærer å håndtere og stelle hester, samt rettlede publikum og næringsdrivende.

Hestefag

Utdanning: Fagskole

Interesser: Dyr, Pedagogikk og Landbruk

Utdanninger for deg som ønsker å jobbe med hest.

Historie

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Historie, Samfunn og Pedagogikk

Utdanningen gir innsikt i menneskets fortid og kunnskap om sosiale og politiske forhold, samtidig som du lærer å se sammenhenger.

Hjulutrustningsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Transport og Håndverk

Du lærer å feilsøke, skifte og reparere hjulutrustning, hjuloppheng og bremser.

Horn-, bein- og metallduodjifag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design, Håndverk og Kunst og kultur

Du lærer å lage blant annet kniv, hornslire, skinnskrape, grindvev, skyttel, skje, koftespenne, belteknapper og smykker, brukskunst og kunsthåndverk etter samiske tradisjoner.

Hotell og reiseliv

Utdanning: Fagskole

Interesser: Reiseliv, Salg og service og Natur

Utdanningen gir deg forståelse for fag som markedsføring, salg og service, forretningsutvikling og økonomistyring. Noen skoler gir også språkundervisning og eventplanlegging.

Hotelledelse

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Ledelse, Reiseliv og Salg og service

Du lærer om fag som hotelladministrasjon, markedsføring, ledelse, regnskap og destinasjonsutvikling.

Hovslagerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Dyr og Håndverk

Du får kompetanse på bein og hover på hesten, og lærer å sko hesten.

HR og personalledelse

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Mennesker, Kontor og administrasjon, Økonomi og Samfunn

En utdanning i HR og personalledelse gir kunnskap om å lede og utvikle menneskers kunnskaper, ferdigheter og motivasjon.

Hudpleie

Utdanning: Videregående

Interesser: Skjønnhet og velvære, Helse og Salg og service

Du lærer å pleie og behandle hud, hår og negler.

Husdyrfag

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Dyr, Natur og Landbruk

Husdyrvelferd og husdyrvitenskap gir kunnskap om husdyrenes helse, ernæring, avl, miljø og adferd. Trygg matproduksjon og bærekraft er også i fokus.

Idrett

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Idrett, Pedagogikk, Helse, Mennesker og Natur

Idrettsfag består av mye praksis og praktiske øvelser, i tillegg til teori. Utdanningen gir deg kunnskap, erfaring og innsikt slik at du kan tilpasse idrett og friluftsopplegg for mennesker med ulike forutsetninger.

Idrettsanleggsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Idrett og Bygg og anlegg

Du lærer å drifte og vedlikeholde idrettsanlegg for fritidsaktiviteter.

IKT-servicefag

Utdanning: Videregående

Interesser: IT og data, Teknologi og Salg og service

Du lærer om drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester.

Industriell matproduksjon

Utdanning: Videregående

Interesser: Mat og drikke og Industri

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess.

Industriell overflatebehandling

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri og Mekanikk

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen klargjøring, forbehandling, sprøytebelegging, kvalitetskontroll og emballering for transport av komponenter og produkter.

Industriell skotøyproduksjon

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri og Design

Du får kompetanse om modellering, framstilling og montering av industrielt produsert fottøy.

Industrifagskolen

Utdanning: Tilskuddsordning

Industrimalerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri og Bygg og anlegg

Du lærer å forbehandle og bygge opp korrosjonshindrende og brannbeskyttende belegg på stålkonstruksjoner og metaller.

Industrimekanikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mennesker og Industri

Du lærer å montere, vedlikeholde mekaniske maskiner og utstyr.

Industrimontørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri og Mekanikk

Du lærer å montere, bygge, reparere og vedlikeholde mekaniske produkter og maskiner.

Industrioppmålingsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri, Teknologi og Bygg og anlegg

Du lærer å bruke ulike teknikker, verktøy og 3D-programmer for å gjøre oppmålinger i industribransjen, både på land og offshore. Oppmåling er viktig for å sikre at produkter er bygget riktig ut i fra krav og spesifikasjoner fra kunden.

Industrirørleggerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri, Bygg og anlegg og Håndverk

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon, montering og vedlikehold av rørsystemer til industrien, både på land og offshore.

Industrisnekkerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri, Bygg og anlegg og Håndverk

Du får grunnlag for yrkesutøving innen industriell produksjon av møbler og innretninger.

Industrisømfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Industri og Design

Du får grunnlag for yrkesutøvelse i industriell sømproduksjon og framstilling av innovative og tradisjonsrike produkt.

Industritapetsererfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri, Bygg og anlegg og Håndverk

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen industriell produksjon av de myke delene av møbler, med tekstiler og fyllmateriale.

Industritekstilfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri og Håndverk

Du lærer å industrielt fremstille tradisjonsrike og nyskapende tekstiler, fra råmateriale til ferdig produkt. Du fordyper deg i enten farging, trykking og etterbehandling, i garnfremstilling, i industrisøm, i trikotasje eller i veving.

Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri, Håndverk og Design

Du får lære sikker håndtering av maskiner, utstyr, råmateriale og styringsverktøy innenfor farging, trykking og etterbehandling.

Industritekstilfaget, fiskeredskap

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri, Sjøfart, Fiskeri og havbruk og Håndverk

Du får grunnlag for videreføring av gamle fiskeredskapstradisjoner og utvikling av nye produkt og metoder.

Industritekstilfaget, garnfremstilling

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri, Håndverk og Design

Du får grunnlag for yrkesutøving i garnindustrien og jobbe med framstilling av nyskapende og tradisjonsrike garnprodukter av høy kvalitet.

Industritekstilfaget, trikotasje

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri, Håndverk og Design

Du får lære sikker håndtering av trikotasjemaskiner, utstyr, råmateriale og styringsverktøy.

Industritekstilfaget, veving

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri, Håndverk og Design

Du får grunnlag for yrkesutøving i veveri og jobbe med framstilling av nyskapende og tradisjonsrike vevprodukter av høy kvalitet

Informasjons- og datateknologi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: IT og data, Teknologi og Elektronikk

Informasjons- og datateknologi (IT) er et bredt fagområde som omfatter bruk av datamaskiner, programvare, nettverk og annen teknologi for å lagre, behandle, overføre og manipulere informasjon.

informasjonssikkerhet og IKT-bransjen

Utdanning: Tilskuddsordning

Kursene i bransjeprogrammet for informasjonssikkerhet og IKT-bransjen er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Informatikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: IT og data, Teknologi og Realfag

Informatikk, også kalt computer science, er det som står bak alt av programvare.

Ingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Realfag og Teknologi

En ingeniørutdanning kombinerer realfag og teknologifag, og gir kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn.

Innholdsproduksjonsfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Media og kommunikasjon, Samfunn og IT og data

Du lærer å kommunisere og utforme innhold i en digital hverdag og i et digitalt samfunn, hvor teknologi skaper nye måter å kommunisere og samhandle på.

Innovasjon og entreprenørskap

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Forskning og innovasjon, Økonomi, Kontor og administrasjon og Salg og service

Entreprenørskap er å etablere og utvikle en virksomhet, tjeneste, eller et produkt, ut fra en idé.

Interaksjonsdesign

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Design, IT og data, Media og kommunikasjon og Kunst og kultur

Interaksjonsdesign, også kalt UX-design (user experience design), handler om å planlegge, designe og lage brukervennlige løsninger for et produkt, system eller tjeneste.

Interiør

Utdanning: Fagskole

Interesser: Design

Praktiske og teoretiske studier innen interiør der man lærer interiørdesign i private og offentlige rom, med fokus på kreativitet, styling og funksjon.

Interiør

Utdanning: Videregående

Interesser: Design

Du lærer å designe interiør- og romløsninger slik at du kan innrede og style offentlige og private bygninger.

Interiør- og dekoratørutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Design, Bygg og anlegg og Kunst og kultur

Utdanningen gir deg grunnleggende innføring i fag som møbel- og interiørdesign. Du lærer å utforme og innrede rom.

Isolatørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg, Industri og Olje, gass og energi

Du lærer om isolering av rør, tanker, ståldekk og stålvegger mot varme, kulde, lyd og brann.

IT-drift, sikkerhet og nettverksadministrasjon

Utdanning: Fagskole

Interesser: IT og data og Teknologi

Utdanningstilbudene skal gjøre studentene i stand til å planlegge, utvikle og vedlikeholde datanlegg og datanettverk. Dette omfatter sikkerhet, drifts-, produksjons- og utviklingsselskaper innenfor IKT og IKT-relaterte emner.

IT-driftsfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: IT og data, Teknologi og Salg og service

Du lærer å drifte stabile, sikre og effektive IT-tjenester, som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter.

IT-utviklerfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: IT og data, Teknologi og Jobb i utlandet

Du lærer å utvikle, designe og integrere fleksible løsninger for et samfunn og for bedrifter som er avhengige av sikre og stabile IT-løsninger.

IT, utvikling og programmering

Utdanning: Fagskole

Interesser: IT og data og Teknologi

Forskjellige fagskoleutdanninger innen webutvikling, både med tanke på design, programmering, frontend - og backend utvikling.

Jordbruk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Landbruk, Natur og Dyr

Utdanninger innen jordbruk handler om utnytte naturen på en bærekraftig måte. Faget omhandler jord- og plantekultur og husdyrhold innenfor landbruket. Utdanningen er praktisk rettet med lab-øvelser og arbeid på jordet i tillegg til forelesninger.

Jordmorutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Barn og Mennesker

Jordmorutdanningen er en toårig spesialisering for sykepleiere. Utdanningen gir kunnskaper om svangerskap, fødsel og barseltid.

Journalistikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Media og kommunikasjon, Samfunn og Språk

Du lærer om journalistens arbeidsmetoder, og medienes rolle i samfunnet.

Juss - rettsvitenskap

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Lov og orden

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt.

Karriereveiledning og rådgivning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk, Mennesker og Barn

Utdanningen gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne, slik at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg når det kommer til utdanninger og yrker.

Kart og oppmålingsfag

Utdanning: Fagskole

Interesser: Bygg og anlegg og Natur

Studier i kart- og oppmålingsfag gir deg innsikt i hvordan man måler terreng og lager kart.

Keramikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design og Håndverk

Du lærer å utvikle og produsere keramiske produkter etter markedets behov.

Kjemi og bioteknologi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Realfag, Teknologi, Olje, gass og energi og Industri

Du lærer om stoffer, hvordan disse reagerer med hverandre, og hvor de finnes. Du kan velge både praktisk rettet kjemi med mye laboratoriearbeid, eller rene teoretiske studier.

Kjemiprosessfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Olje, gass og energi, Industri, Teknologi og Realfag

Du lærer å styre og overvåke produksjon i prosessindustrien samt rense drikkevann, avløpsvann og prosessvann.

Kjole- og draktsyerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design og Håndverk

Du lærer å framstille klær tilpasset den enkelte, samt lage klær til mindre kolleksjoner.

Kjønnsstudier

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn, Kunst og kultur og Mennesker

Studiet tar for seg betydningen av kjønn og kjønnsroller i samfunnet.

Kjøttskjærerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mat og drikke

Du lærer å skjære og videreforedle ulike typer slakt.

Klassiske språk, gresk, latin og sanskrit

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk og Historie

Klassiske språk er en betegnelse på språk som har selvstendige litteraturtradisjoner og en stor samling med litterære verk.

Klima, energi og miljø i bygg

Utdanning: Fagskole

Interesser: Bygg og anlegg og Klima og miljø

KEM er en fordypning innen bygg og anlegg. Utdanningen gir opplæring i energi og miljø i bygg, vannbårne varme- og kjøleanlegg, sanitærprosjektering, ventilasjonsanlegg, elektro og automasjon, kundebehandling/IKT og prosjekt­gjennom­føring.

Kokkfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mat og drikke

Du lærer å tilberede mat på ulike typer serveringssteder.

Kommunikasjon og markedsføring

Utdanning: Fagskole

Interesser: Salg og service, Media og kommunikasjon og Design

Fordypningen omfatter fag som salg, kommunikasjon, PR, merkevarebygging, økonomi, markedsføring og forretningsutvikling.

Kommunikasjon og medievitenskap

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Media og kommunikasjon og Samfunn

Utdanningene gir teoretisk og praktisk kunnskap innen ulike sider ved formidling, tekst og kommunikasjon.

Komposittbåtbyggerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Sjøfart, Håndverk og Industri

Du lærer å bygge og vedlikeholde fritidsbåter og mindre yrkesbåter med metoder som er basert på trebåtbyggerfaget.

Konditorfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mat og drikke

Du lærer håndverk for å produsere kaker og konditorvarer.

Kontor- og administrasjonsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Kontor og administrasjon

Du lærer grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter.

Kontor, administrasjon og juss

Utdanning: Fagskole

Interesser: Kontor og administrasjon

Utdanninger innen praktisk og moderne kontorarbeid, som gir deg grunnlag for å jobbe med administrativt arbeid innen mange bransjer. Her finner du også utdanninger innen HR, saksbehandling, juss og lønn- og regnskapsarbeid.

Kostymesyerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Design

Du lærer søm og andre teknikker for å lage kostymer til teater, film, tv, dans, opera, ballett og show bl.a.

Kran- og løfteoperasjonsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Transport

Du får grunnlag for sikker yrkesutøvelse innen operasjon, kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskaper.

Kreftomsorg og kroniske sykdommer

Utdanning: Fagskole

Interesser: Helse og Mennesker

Fagskoleutdanningen er en fordypning innen helse- og oppvekstfag. Du får grunnleggende forståelse for hvordan en kreftdiagnose eller en kronisk sykdom virker inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket.

Kriminologi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn, Lov og orden og Sikkerhet og beredskap

En utdanning innen kriminologi tar for seg kriminalitet og dens rolle i samfunnet.

Kulde- og varmepumpeteknikk

Utdanning: Fagskole

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg, Håndverk og Industri

Er en fordypning innen teknikk og industriell produksjon. Bruk av kuldeanlegg er et nødvendig ledd i kjeden for produksjon, transport og distribusjon av næringsmidler.

Kulde- og varmepumpeteknikkfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg og Håndverk

Du får kompetanse innen transport og lagring av næringsmidler og komfort- og datakjøling.

Kulturutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Kunst og kultur, Historie og Samfunn

Du lærer om ulike sider ved kultur og mennesker.

Kunst og kunsthåndverk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Design, Kunst og kultur og Media og kommunikasjon

Utdanningene gir kunnskap og ferdigheter innen ulike kunstformer og kunsthåndverk.

Kunstfag

Utdanning: Fagskole

Interesser: Kunst og kultur

Fagskoleutdanning i kunstfag gir introduksjon til kunstfag som tegning, maleri, objekt, skulptur og installasjonskunst.

Kunsthistorie

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Historie, Kunst og kultur og Håndverk

Utdanningen gir innsikt i kunsthistoriske tidsepoker og kunstverk.

Kurvmakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Design

Du får håndverkskompetanse til å framstille flettede gjenstander.

Laboratoriefag

Utdanning: Videregående

Interesser: Realfag, Helse, Industri, Mat og drikke og Klima og miljø

Du får opplæring i prøvetaking, får forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker.

Lærerutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk og Barn

Du kan bli lærer ved å følge flere ulike utdanningsløp.

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag 1.–13. trinn

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk og Barn

Utdanningen er en femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for 1.-13. trinn.

Landbruk

Utdanning: Videregående

Interesser: Landbruk, Dyr og Mat og drikke

Du får allsidig kompetanse om både konvensjonell og økologisk drift, der sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet står sentralt.

Landbruks- og havbruksfag

Utdanning: Fagskole

Interesser: Landbruk, Mat og drikke, Natur, Dyr og Fiskeri og havbruk

Fagskoleutdanninger innen jordbruk, husdyrhold, havbruk og akvakultur.

Landbruksmaskinmekanikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Landbruk og Transport

Du lærer å reparere og vedlikeholde landbruksmaskiner og redskaper.

Landmåling/geomatikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Du lærer om moderne landmålingsmetoder og landmålingsteknologi, og hvordan bruke lovverket i faget.

Låsesmedfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Elektronikk, Sikkerhet og beredskap, Håndverk og Bygg og anlegg

Du lærere å prosjektere, installere og vedlikeholde lås- og beslagprodukter.

Ledelse

Utdanning: Fagskole

Interesser: Ledelse, Kontor og administrasjon og Økonomi

Fagskoleutdanninger innen feltet ledelse. Her finner du studietilbud som dekker en rekke bransjer og fagfelt.

Lektorutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk, Barn og Mennesker

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Limtreproduksjonsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Industri

Du lærer å framstille konstruksjoner av limtre som inngår i de fleste typer bygg, bruer, master og innredninger bl.a..

Litteraturvitenskap

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk, Kunst og kultur, Historie og Samfunn

Utdanningen gir innsikt i litteratur, sjangrer, språklige virkemidler og litteraturhistorie.

Logistikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Transport, Sjøfart, Teknologi, Økonomi, Olje, gass og energi og Industri

Du lærer å planlegge og organisere vareflyt på en effektiv og økonomisk måte.

Logistikk

Utdanning: Fagskole

Interesser: Transport, Sjøfart, Teknologi og Økonomi

Er en fordypning innen teknikk og industriell produksjon. Logistikk, planlegging og ledelse er viktige deler av studiet.

Logistikkfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Transport, Sjøfart, Salg og service og Klima og miljø

Du får grunnlag for lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse.

Lokomotivfører

Utdanning: Fagskole

Interesser: Transport

Norsk fagskole for lokomotivførere, eller Lokførerskolen, er en offentlig statlig godkjent fagskole som utdanner lokomotivførere til hele landet.

Luftfart

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Transport og Luftfart

Luftfartsfag gir kunnskap og ferdigheter som kreves for å bli pilot.

Lyd- og lysdesign

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Teknologi, Kunst og kultur og Design

Lyd og lys spiller en viktig rolle i hvordan mennesker opplever for eksempel et rom, en film eller en forestilling.

Lyd- og musikkproduksjon

Utdanning: Fagskole

Interesser: Kunst og kultur

Utdanningen omfatter alle aspekter av lyd- og musikkproduksjon.

Make-up, skjønnhet og velvære

Utdanning: Fagskole

Interesser: Skjønnhet og velvære

Utdanningen gir kunnskap og mye praksis i bruk av sminke til ulike formål.

Maler- og overflateteknikkfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Du lærer å medvirke til vern, fargesetting, dekorasjon og vedlikehold av overflater.

Marin- og ferskvannsbiologi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Fiskeri og havbruk, Natur, Realfag og Dyr

Du får bred kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskeri- og havbruksnæringen.

Maritim elektrikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk og Sjøfart

Du lærer å installere og vedlikeholde elektriske, elektroniske og digitale systemer for skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger. En maritim elektriker skal også kunne jobbe innenfor industri, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger.

Maritim næring

Utdanning: Tilskuddsordning

Kursene i bransjeprogrammet for maritim næring er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Maritime navigasjonsfag

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Sjøfart, Ledelse, Fiskeri og havbruk og Transport

På en utdanning i maritime navigasjonsfag kan du lære om navigasjon, maritim kommunikasjon, skipssystemer, skipsadministrasjon og ledelse.

Markedsføring

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Salg og service, Media og kommunikasjon og Økonomi

Markedsføring handler om å få en målgruppe til å kjøpe, eller bruke et produkt eller en tjeneste.

Maskin, prosess og produksjon

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Mekanikk, Teknologi, Olje, gass og energi, Industri og Realfag

Du lærer å utvikle produkter og produksjonsutstyr, og å styre produksjonsprosesser.

Maskinteknikk

Utdanning: Fagskole

Interesser: Mekanikk, Bygg og anlegg og Industri

Er en fordypning innen teknikk og industrifag (tidligere TIP). Fordypningen gir deg gode basiskunnskaper i tekniske fag.

Maskinteknisk drift

Utdanning: Fagskole

Interesser: Mekanikk, Bygg og anlegg og Industri

Er en fordypning innen teknikk og industrifag (tidligere TIP). Fordypningen gir kompetanse til å arbeide som mellomleder i virksomheter som bearbeider produkter mekanisk.

Maskør- og parykkmakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Kunst og kultur og Håndverk

Du lærer om parykktilvirkning og frisering, maskering og tredimensjonalt modellarbeid.

Master of Business Administration (MBA)

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Økonomi, Ledelse og Kontor og administrasjon

En Master of Business Administration, forkortet til MBA, er en utdanning innen økonomi og ledelse.

Mat og drikke

Utdanning: Fagskole

Interesser: Mat og drikke og Reiseliv

Forskjellige studier innenfor fagfeltet mat og drikker. Her kan du finne studier både innenfor matproduksjon, salg og markedsføring, samt tilbud innen restaurantbransjen.

Matematikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Realfag og Økonomi

En utdanning i matematikk gir deg god teoretisk innsikt, og evne til å bruke teorien til å løse problemer.

Materialteknologi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Realfag, Teknologi, Forskning og innovasjon, Klima og miljø, Mekanikk, Olje, gass og energi og Industri

En ingeniørutdanning innen materialteknologi gir deg kunnskap om hvordan materialer framstilles, hvilke egenskaper de har og hvordan de er satt sammen.

Matrosfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Sjøfart og Fiskeri og havbruk

Du får for operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner.

Matteknikk

Utdanning: Fagskole

Interesser: Mat og drikke og Teknologi

Studiene gir kompetanse på trygg matproduksjon, fra råvare til ferdig produkt. Du får kompetanse om blant annet matkjemi og krav til kvalitet ved produksjon av næringsmidler.

Matvitenskap

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Mat og drikke og Teknologi

Med en utdanning innen matvitenskap kan du for eksempel jobbe med produktutvikling og kontroll av matvarer.

Mediedesign

Utdanning: Videregående

Interesser: Design og Media og kommunikasjon

Du får kompetanse innen markedskommunikasjon, design og produksjon av tekst, bilde og lyd.

Mediegrafikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design og Media og kommunikasjon

Du får opplæring i utvikling, produksjon og distribusjon av medieprodukter i medievirksomheter.

Medieproduksjon

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Media og kommunikasjon, IT og data og Teknologi

Utdanningen gir studentene praktiske og teoretiske kunnskaper om medieproduksjon.

Medieteknikkfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Media og kommunikasjon, Mennesker og Teknologi

Du lærer om å håndtere og distribuere audiovisuelt innhold, ved å lage velfungerende og profesjonelle produksjoner og installasjoner innenfor film, TV, konferanser og kulturarrangement.

Medisin profesjonsstudium

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Realfag og Mennesker

For å bli lege må du ta et profesjonsstudium i medisin. Dette er et seksårig universitetsstudium.

Medisinske fag

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse og Mennesker

Det finnes flere forskjellige utdanninger innen medisinske fag.

Mekatronikk

Utdanning: Fagskole

Interesser: Mekanikk, Elektronikk, Industri og IT og data

Er en fordypning innen teknikk og industriell produksjon. Fordypningen gir deg en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag.

Militære fag

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Sikkerhet og beredskap, Lov og orden, Jobb i utlandet og Ledelse

Militære fag handler om å belyse og studere militære problemstillinger, utfordringer og oppgaver.

Miljø og bærekraft

Utdanning: Fagskole

Interesser: Klima og miljø

Fagskoleutdanninger med fokus på bærekraft, miljø og det grønne skiftet.

Miljø og klima

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Klima og miljø, Samfunn, Natur, Industri og Teknologi

Det finnes flere forskjellige typer utdanninger innen miljø, klima og natur.

Miljøarbeid

Utdanning: Fagskole

Interesser: Helse og Mennesker

Fagskoleutdanningene er fordypninger innen helse- og oppvekstfag. Utdanningene er ofte tverrfaglige, har et klart brukerperspektiv og er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn fra helse- og oppvekstfagene.

Møbelsnekkerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Design

Du lærer å produsere, vedlikeholde og reparere møbler, trevarer og innredninger av tre og trebaserte materialer.

Møbeltapetsererfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Design

Du lærer å produsere, reparere og restaurere stoppede møbler, søm av gardiner og draperier samt trekking av vegger med tekstilmaterialer.

Modellbyggerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri og Mekanikk

Du får grunnlag for å konstruere og bygge modeller i ulike materialer til bruk i industrien.

Modistfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Design

Du lærer å designe, utvikle og lage hatter, hodeplagg og tilbehør tilpasset enkeltkunders ønsker og behov.

Motormekanikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk og Sjøfart

Du får kompetanse innen installasjon, vedlikehold og reparasjon av motorer, drivverk, propellanlegg og aggregater.

Motorsykkelfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk og Transport

Du lærer å reparere og gi service på motorsykkel, ATV (all-terrain vehicle / terrengkjøretøy) og snøscooter.

Murer- og flisleggerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Du får kompetanse på å bygge murkonstruksjoner og rehabilitere eldre murverk.

Musikkterapi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse og Kunst og kultur

Utdanningen fokuserer på bruken av musikk til å hente fram ressurser hos enkeltindivider, og til å fremme uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng.

Naturforvaltning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Natur, Samfunn, Lov og orden og Dyr

Naturforvaltning er et studium som kombinerer natur og landskap. Du lærer om biologisk mangfold, forvaltning av vilt- og fiskeressurser, landskapsplanlegging og lovverk.

Nautisk instrumentmakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Sjøfart

Du lærer å vedlikeholde, reparere og utvikle instrumenter som brukes til navigasjon og havforskning.

NDT-kontrollørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg, Olje, gass og energi, Jobb i utlandet, Industri og Teknologi

Du lærer å bruke ikke-ødeleggende metoder for å verifisere produkter i henhold til tekniske tegninger, standarder og spesifikasjoner.

Nordisk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk og Kunst og kultur

Du får kunnskap om språk og litteratur, og hvordan det påvirker samfunn og kultur.

Odontologi (tannlege)

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Realfag og Mennesker

For å bli tannlege, må du ta et femårig profesjonsstudium i odontologi.

Økonomi og administrasjon

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Økonomi

Studier innen økonomi og administrasjon er tverrfaglige og gir innsikt i ulike sider ved økonomi og administrasjon, som regnskap, finans, revisjon, organisasjon og ledelse.

Økonomi og regnskap

Utdanning: Fagskole

Interesser: Økonomi og Kontor og administrasjon

Utdanningene gir kompetanse i bedriftens forretningsprosesser med fokus på regnskap og økonomi.

Områdestudier

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn, Historie, Jobb i utlandet, Mennesker, Natur og Språk

Områdestudier er et samlebegrep for tverrfaglige utdanninger der man tar for seg et utvalgt geografisk område, eller en nasjonal eller kulturell gruppe. 

Oppvekstfag

Utdanning: Fagskole

Interesser: Barn og Helse

Fagretningen Oppvekstfag gir personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Optikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Realfag og Mennesker

Med en utdanning i optikk, kan du jobbe som optiker.

Optronikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Mekanikk, Bygg og anlegg og Sikkerhet og beredskap

Du lærer håndverkstradisjoner og bidrar til å dekke samfunnets behov for observasjoner, målinger og registreringer.

Organisasjon og ledelse

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Ledelse, Økonomi og Kontor og administrasjon

Det finnes mange forskjellige typer lederutdannelser.

Orgelbyggerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Kunst og kultur

Du lærer å bygge, vedlikeholde og restaurere orgler i kirker og konsertlokaler.

Ortopediingeniørfag

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Teknologi og Mekanikk

En ortopediingeniør er en ingeniør som har spesialisert seg på utvikling, design og produksjon av ortopediske apparater og utstyr som brukes i behandlingen av muskel- og skjelettplager.

Ortopediteknikkfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Helse og Håndverk

Du lærer om framstilling, vedlikehold og reparasjon av ortopediske hjelpemidler.

Paramedisin

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Mennesker og Sikkerhet og beredskap

Utdanningen gir opplæring i akuttmedisinsk beredskap.

Pedagogikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk, Barn og Mennesker

Petroleum

Utdanning: Fagskole

Interesser: Olje, gass og energi og Industri

Petroleumsteknologi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Olje, gass og energi og Realfag

Petroleumsteknologi er et teknologisk felt som er fokusert på utforskning, utvinning og produksjon av petroleumsressurser, spesielt olje og naturgass.

Plantevitenskap

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Landbruk, Natur og Klima og miljø

Plantevitenskap gir deg kunnskap om blant annet plantebiologi, planteproduksjon, verdikjeder, grøntmiljø og kulturlandskap.

Plastfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Teknologi, Industri og Klima og miljø

Du lærer om å utvikle, framstille og optimalisere produkter basert på plastmaterialer på en bærekraftig måte.

Plastmekanikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Industri og Håndverk

Du lærer å om håndverksmessig og maskinell bearbeiding av plastmaterialer.

Platearbeiderfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg, Håndverk og Mekanikk

Du lærer å forme plater, rør og profiler og sammenføying til større komponenter og konstruksjoner.

Politiutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Lov og orden, Samfunn og Sikkerhet og beredskap

Politiutdanningen er en treårig bachelorutdanning ved Politihøgskolen. Du lærer om politiets rolle i samfunnet, og om de ulike oppgavene politiet arbeider med. Dette inkluderer alt fra kunnskap om mennesker i sårbare situasjoner, til lovverk og arrestasjonsteknikk.

Pølsemakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mat og drikke og Håndverk

Du lærer om produksjon av deiger, farser, pølseprodukter og ulike påleggsvarer.

Polymerkomposittfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri, Transport, Mekanikk og Teknologi

Du lærer å produsere blant annet materiale til båter, bildeler og strukturer til fly og romfart.

Portørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Transport, Mennesker og Helse

Du lærer å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk, Barn og Mennesker

Praktisk-pedagogisk utdanning er for deg som allerede har en utdannelse, og som ønsker å jobbe med undervisning.

Presteutdanning (teologi)

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Mennesker, Samfunn og Religion

For å bli prest i Den norske kirke må du ta profesjonsutdanning i teologi.

Produksjonselektronikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Industri og Teknologi

Du lærer om montering og vedlikehold av datatekniske og elektroniske systemer og enheter.

Produksjonsteknikkfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri og Mekanikk

Du får grunnlag for å framstille produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter.

Produkt- og industridesign

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Design, Industri og Kunst og kultur

På en utdanning innen industridesign eller produktdesign lærer du å utvikle og gi form til produkter, tjenester og systemer.

Produktdesign

Utdanning: Fagskole

Interesser: Design, Kunst og kultur, Håndverk og Teknologi

Produktdesign handler om utforming av utseende og /eller form på et produkt. Utdanninger i design gir kunnskap om produksjonsprosesser og produktutvikling. Du lærer å arbeide med forskjellige materialer og bruke ulike teknikker.

Profileringsdesignfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Salg og service og Media og kommunikasjon

Du lærer å lage kommunikasjonsmateriale tilpasset målgruppen i et samfunn. Dette kan for eksempel være utvikling av reklameskilt, plakater og emballasje til ulike produkter.

Prosessteknikk

Utdanning: Fagskole

Interesser: Olje, gass og energi og Industri

Er en fordypning i kjemi. Du får grunnleggende forståelse for kjemiske og fysikalske prosesser, prosessteknisk utstyr, energiflyt, styring og regulering.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Utdanning: Fagskole

Interesser: Helse og Mennesker

Fagskoleutdanningen er en fordypning i helse- og oppvekstfag. Utdanningen omfatter forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering av alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og rusrelaterte lidelser.

Psykologi profesjonsstudium

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Mennesker og Helse

For å få tittelen psykolog må du ta et seks år langt profesjonsstudium i psykologi.

Psykologiske fag

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Mennesker og Samfunn

Du lærer om hvorfor mennesker handler og tenker som de gjør, og om hvordan hjernen reagerer på ulike inntrykk.

Radiografi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Teknologi og Mennesker

I radiografutdanningen lærer du å framskaffe digitale bilder av menneskekroppens indre. Radiografstudiet inneholder både tekniske og humanistiske fag.

Regnskap og revisjon

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Økonomi og Kontor og administrasjon

Dette er en økonomisk administrativ utdanning, der man lærer om regnskap og revisjon. 

Reindriftsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Dyr, Landbruk og Natur

Du får grunnlag for å bevare og utvikle en økologisk, økonomisk og kulturell bærekraftig samisk reindrift og reindrift i tamreinlag.

Reiseliv

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Reiseliv, Salg og service og Natur

Du lærer deg å skape og markedsføre spennende reiseopplevelser for kunder.

Reiselivsfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Reiseliv, Salg og service og Transport

Du lærer om å legge grunnlaget for yrkesutøvelse knyttet til det helhetlige reiselivsproduktet, som inkluderer kundebehandling, service, salg, markedsføring, utvikling av reiselivsprodukt, transport og transportformidling.

Religion

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Mennesker, Religion og Historie

Lær om ulike religioners forhold til temaer som etikk, samfunn og livssyn. Du kan for eksempel studere kristendom, islam, religionshistorie eller religion og samfunn.

Religion

Utdanning: Fagskole

Interesser: Religion

Du kan lære om troslære, etikk, selvutvikling, kulturforståelse og misjon, med mere.

Renholdsoperatørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Salg og service

Du får kompetanse på regelmessig og periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg og transportmidler.

Repslagerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk

Du lærer å lage tau med ulik materiale, alt fra historiske materialer som vikingtidens bast, hår og hud, middelalderens hamp og dagens syntetiske materialer.

Resepsjonsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Reiseliv og Salg og service

Du får grunnlag for yrkesutøvelse i resepsjoner på hotell og andre overnattingssteder.

Reservedelsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Salg og service og Mekanikk

Du lærer om håndtering av deler og utstyr til kjøretøy.

Romteknologi

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Teknologi, IT og data og Realfag

Du får kompetanse om utforsking av verdensrommet og utvikling av ny teknologi innen romvirksomhet.

Rørleggerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Du lærer om ledningsnett i grunnen, installasjon, service og reparasjon av sanitæranlegg, vannboren varme og tekniske anlegg.

Salgsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Salg og service

Du lærer om kundebehandling, salg og markedsføring av produkter, og blir i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter.

Salmakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk

Du lærer å produsere og reparere skinn, lær, kunstskinn duk og lerret for bil- og vognseter, seletøy og saler, kofferter, vesker og annet lærarbeid.

Samfunnsfag

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn, Kontor og administrasjon, Historie og Mennesker

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi.

Samfunnsgeografi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn, Mennesker og Klima og miljø

Du lærere deg om hvordan mennesker blir påvirket av for eksempel kultur, økonomi, politikk, og området de bor og lever i.

Samfunnsøkonomi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Økonomi, Samfunn, Realfag og Kontor og administrasjon

Utdanningen gir innsikt i hvordan samfunnet bruker sine ressurser, som arbeidskraft, naturressurser og kunnskap.

Samfunnsplanlegging

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn, Realfag, Bygg og anlegg og Design

Du lærer hvordan samfunnet forandrer seg, og metoder for å planlegge og lede utviklingen i ønsket retning.

Samfunnssikkerhet (HMS)

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Sikkerhet og beredskap, Samfunn og Lov og orden

Utdanningen er en høyere teknisk utdanning i ingeniørfag med fokus på sikkerhet, risikoanalyse, kvalitetssikring og HMS.

Samisk grammatikk, litteratur og historie

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk

Samlebeskrivelse for språkutdanninger

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk

Språkutdanninger gir som oftest innsikt i grammatikk, språkoppbygging og uttale i språket. I tillegg er det vanlig at du lærer om både historie, litteratur og samfunnsforhold i områdene språket blir brukt.

Sang- og musikkutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Kunst og kultur

Utdanningen gir deg mulighet til å fordype deg i et eller flere musikkrelaterte emner.

Seilmakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk

Du lærer å utvikle, produsere, reparere og gi service på seil, presenninger og fasongsydde trekk.

Serigrafifag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Industri

Du får praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til trykkfarger, metoder og utstyr i produksjonsprosesser.

Service- og administrasjonsfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Kontor og administrasjon, Salg og service og Økonomi

Du lærer om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver.

Servitørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mat og drikke og Salg og service

Du får grunnlag for servering av mat og drikke på ulike typer serveringssteder.

Shipping

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Ledelse, Sjøfart, Økonomi, Jobb i utlandet og Transport

Utdanningene gir kompetanse i å lede og koordinere gode logistikkløsninger i den maritime bransjen.

Signalmontørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk, Transport og Bygg og anlegg

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen bygging, drift og feilretting på signalsystemer til banetransport.

Sikkerhetsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Sikkerhet og beredskap og Lov og orden

Du lærer å forebygge og redusere konsekvenser av uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger.

Sivilingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Realfag og Teknologi

For å bli sivilingeniør må du ta en femårig utdanning. Du kan enten starte direkte på et femårig masterprogram innenfor teknologiske fag eller ta en bachelor i ingeniørfag etterfulgt av et toårige masterprogram i teknologi. Dette gir deg retten til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør.

Siviløkonomutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Økonomi, Kontor og administrasjon og Ledelse

Sjømathandlerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Salg og service og Mat og drikke

Du lærer om fangstmetoder, råvarebehandling, tilberedingsmetoder, samt salg av sjømat.

Sjømatproduksjon

Utdanning: Videregående

Interesser: Salg og service, Mat og drikke og Fiskeri og havbruk

Du får grunnlag for yrkesutøving innen mottak, videreforedling og omsettelse av sjømat.

Skinn- og pelsduodjifag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Kunst og kultur

Du lærer å reparere, vedlikeholde og produsere klær, vesker og annet utstyr i pels og skinn på tradisjonelt vis.

Skipsmotormekanikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Sjøfart og Jobb i utlandet

Du får kompetanse innen teknisk drift, vedlikehold og vakthold på skip og flytende installasjoner.

Skogbruk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Landbruk, Natur og Kontor og administrasjon

På studiet lærer man om skog- og utmarksforvaltning, naturbruk og arealforvaltning.

Skogfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Landbruk og Industri

Du lærer om avvirking av skog og omsetning av tømmer og andre skogprodukter på et internasjonalt marked.

Skomakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk

Du lærer om produksjon, reparasjon og vedlikehold av sko og andre skinn- og lærprodukter.

Skuespill og dans

Utdanning: Fagskole

Interesser: Kunst og kultur

Utdanninger for skuespillere og dansere på teater, film og TV.

Slakterfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mat og drikke og Landbruk

Du får grunnlag for yrkesutøving innen driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding.

Slaviske og finsk-ugriske språk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk

Du studerer grammatikk, kultur og historie til språk som kalles slaviske og finsk-ugriske språk.

Smedfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk

Du lærer å smi, reparere, vedlikeholde og restaurere håndverksprodukt.

Snekkerfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Du lærer å produsere vinduer, dører, trapper og innredning til boliger, næringsbygg, skip og kjøretøy.

Sølvsmedfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Design

Du lærer å produsere, vedlikeholde og reparere sølvsmedprodukter.

Sosialantropologi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn, Mennesker og Historie

I sosialantropologi sammenlignes kultur og samfunn for å forklare hvordan mennesker forstår seg selv og hverandre, og hvordan dette påvirker menneskers sosiale liv.

Sosialt arbeid (sosionom)

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Mennesker og Barn

Sosiologi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn og Mennesker

En sosiolog studerer forholdet mellom mennesker.

Spesialisthelsetjeneste

Utdanning: Fagskole

Interesser: Helse

Spesialpedagogikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk og Barn

Spesialpedagogikken har fokus på læring og utvikling for mennesker med behov for tilpasset opplæring.

Språkkurs for utlendinger med høyere utdannelse

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk

Språkutdanninger gir som oftest innsikt i grammatikk, språkoppbygging og uttale i språket.

Språkvitenskapelig utdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk og Samfunn

Utdanningen gir innsikt i for eksempel språkoppbygging, uttale, fonetikk, lingvistikk og kommunikasjon.

Statistikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Økonomi, Realfag, Samfunn og IT og data

Utdanningen gir deg analytiske kunnskaper, og forståelse for arbeid med tall.

Statsvitenskap

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn, Kontor og administrasjon og Mennesker

Du lærer om hvordan et samfunn er organisert og styrt politisk, om politiske system på ulike nivå, og om hvilke politiske handlinger samfunnets borgere utfører.

Steinfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Bygg og anlegg

Du lærer om utvinning og bearbeiding av naturstein til halvfabrikata eller ferdige produkter som monumenter, belegningsstein eller elementer for bygningsformål.

Stillasbyggerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg

Du lærer å rigge stillaser og arbeidsplattformer til yrkesutøvere innen landbasert byggenæring, industri og installasjoner offshore.

Støperifag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen forming og støping av komponenter og detaljer som inngår i annen produksjon.

Storurmakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Mekanikk

Du lærer å restaurere og vedlikeholde store tårn- og fasadeur, samt gulvur og stueur.

Strikkefag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Industri

Du lærer å strikke plagg og tekstiler, samt bruk av verktøy, maskiner, materialer og teknikker.

Sveisefag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Du lærer om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder.

Sveiseteknikk

Utdanning: Fagskole

Interesser: Bygg og anlegg

Er en fordypning innen teknikk og industriell produksjon som gir utdanning som norsk, europeisk og internasjonal sveisetekniker.

Sykepleie

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse og Mennesker

Du lærer å pleie, støtte og veilede mennesker som er syke og skadde, eller som av andre grunner trenger det.

Tak- og membrantekkerfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg

Du får kompetanse innen taktekking av nybygg, rehabilitering, service og reparasjon av takbelegg og membraner.

Taksidermistfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk, Dyr og Natur

Du lærer å stoppe ut dyr, konservere og preparere biologisk materiale, og lager trofeer og andre kommersielle produkter.

Tannhelsesekretær

Utdanning: Videregående

Interesser: Helse og Kontor og administrasjon

Du får grunnlag for yrkesutøvelse på tannlegekontor ved utføring av administrative oppgaver og bistand ved munn- og tannbehandlinger.

Tannpleie

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse og Mennesker

Tannpleierutdanningen er en treårig yrkesrettet bachelorgrad.

Tannteknikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse og Mennesker

En tanntekniker lager nye tenner til pasienter som har skadet eller mistet tennene sine.

Tavlemontørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk og Bygg og anlegg

Du får kompetanse i å bygge elektriske tavler som skal brukes i alle større bygninger og på industri- og offshoreinstallasjoner og maritime installasjoner.

Teater og drama

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Kunst og kultur

Utdanningen gir innblikk i blant annet dramaturgi, skuespill, film- og teaterhistorie. Du kan velge fag som musikkteater, drama, filmvitenskap og scenografi.

Tegnspråk, tolking og oversetning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk og Mennesker

Utdanningene kombinerer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Teknisk tegning og modellering

Utdanning: Fagskole

Interesser: Bygg og anlegg, Håndverk og Teknologi

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen bygg og anlegg (BIM og DAK). Du lærer å modellere bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogram.

Teknologi- og industrifag

Utdanning: Fagskole

Interesser: Mekanikk, Elektronikk, Bygg og anlegg og Industri

Fagretning teknologi- og industrifag (tidligere TIP - teknikk og industriell produksjon) gir kunnskaper om alt fra stort, tungt roterende maskineri til avanserte styringssystemer enten disse er basert på hydraulikk eller elektronikk.

Tekstildesign

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Design, Håndverk og Kunst og kultur

Utdanningen gir ferdigheter og forståelse for bruk av tekstiler. Du kan velge fag som kostyme- og klesdesign, veving, form og farge.

Tekstilduodjifag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Design

Du lærer å produsere, reparere og vedlikeholde samiske kofter, lavvuduk og andre tradisjonelle bruksting i tekstil. Du lærer også å dekorere tekstilprodukter.

Tekstilrensfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Salg og service

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen rens og vedlikehold av alle typer tekstiler.

Telekommunikasjonsmontørfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk og IT og data

Du lærer bl.a. å feilsøke, vedlikeholde og montere systemer og enheter.

Terapeutiske fag

Utdanning: Fagskole

Interesser: Alternativ behandling

Fagskoletilbud innen felt som massasjeterapi, soneterapi og biopati.

Terapeutiske utdanninger

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Mennesker, Helse og Idrett

Du kan velge fag som gestaltterapi, coaching, akupunktur og adferdsterapi.

Termoplastfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk og Industri

Du lærer å bearbeide termoplast. Du lærer også å utvikle og produsere produkter med høy kvalitet og med minimal miljøbelastning.

Tjenestedesign

Utdanning: Fagskole

Interesser: Design og Teknologi

Tjenestedesign, UX-design eller interaksjonsdesign handler om å skape gode brukeropplevelser mellom mennesker og digitale tjenester.

Togelektrikerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk og Transport

Du lærer om installasjoner, vedlikehold og reparasjoner av elektrisk utstyr for jernbane og sporveismateriell.

Tollerutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Sikkerhet og beredskap, Transport, Lov og orden, Reiseliv og Sjøfart

For å bli toller, må du ta en treårig bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

Tømrerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Du får kompetanse om bygging og montering av trekonstruksjoner og innredningsarbeid i nybygg og ved rehabiliteringer.

Trafikkflyger

Utdanning: Fagskole

Interesser: Transport og Luftfart

Utdanningen gir deg et trafikkflysertifikat som gjør deg i stand til å jobbe som pilot.

Trafikklærer

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Transport, Pedagogikk og Sikkerhet og beredskap

Trafikklærer er et toårig høgskolestudium som gir deg kompetanse til å utdanne nye bilførere.

Trebåtbyggerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk

Du lærer å lage, vedlikeholde, reparere og restaurere trebåter.

Tredreierfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk

Du lærer å dreie tre og reparere produkter til bygg, møbler og innredning.

Treduodjifag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk

Du lærer å lage tradisjonelle produkter og redskaper av tre, som for eksempel slede, elvebåt, komse, seletøy og øse. Du lærer også blant annet å lage brukskunst og oppbevaringsgjenstander av tre, never og røtter.

Trelast- og limtreproduksjonsfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Industri

Du lærer fremstille trelastprodukt og komponentar i limtre, som inngår i bygninger, broer, interiør og trevarer.

Trelastfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Industri og Mekanikk

Du lærer å velge materialer og verktøy, stille inn maskiner og produsere et bredt utvalg av treprodukter.

Tresemesterordning

Utdanning: Universitet og høgskole

Tresemesterordning er en ingeniørutdanning for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler nødvendig matematikk og/eller fysikk.

Treskjærerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Design og Håndverk

Du lærer å om tegning og skjæring av ornament i ulike klassiske stilarter og stimulere til figur- og bildeskjæring.

Trevare- og bygginnredningsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Industri

Du lærer å produsere vinduer, dører, trapper og andre innredninger av tre.

Truck- og liftmekanikerfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Teknologi og Transport

Du lærer om kontroll, feilsøking, vedlikehold og reparasjon av trucker og lifter med tilhørende utstyr.

Urmakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk og Håndverk

Du lærer om restaurering og vedlikehold av antikke ur og reparasjon av ulike mekaniske og elektroniske ur samt tilvirkning av enkeltdeler til ur.

Utøvende musikk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Kunst og kultur

Her finner du informasjon om hvilke krav som stilles til deg som søker, og hvordan du går fram. Du finner også en oversikt over de studietilbud som gis av de åtte studiestedene som tilbyr utøvende musikkutdanning i Norge.

Utstillingsdesign

Utdanning: Videregående

Interesser: Design og Salg og service

Du lærer å lage utstillinger og messestander tilpasset ulike målgrupper, for butikker, bedrifter, organisasjoner og institusjoner.

Utviklingsstudier

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn, Jobb i utlandet og Klima og miljø

Utviklingsstudier gir kunnskap om politiske, økonomiske, kulturelle og sosiale forhold og utviklingsprosesser i ulike deler av verden.

Vaktmester

Utdanning: Fagskole

Interesser: Bygg og anlegg

Du kvalifiserer deg til å jobbe med drift og vedlikehold av forretningsbygg, offentlige bygg, borettslag eller idrettsanlegg.

Vaskerifaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Salg og service

Du lærer å rense og vedlikeholde alle typer tekstiler, noe som bidrar til å forlenge tekstilens levetid og kvalitet.

Vei- og anleggsfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Transport

Du lærer om veiarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg.

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Transport, Bygg og anlegg og Industri

Du lærer om å drifte og vedlikeholde offentlige og private veier, i tillegg til annen infrastruktur.

Veiledning

Utdanning: Fagskole

Interesser: Pedagogikk og Helse

Pedagogisk kompetanse på veiledning av blant annet lærlinger, kollegaer og andre.

Velferdsteknologi

Utdanning: Fagskole

Interesser: Helse og Teknologi

Fagskolestudier innen velferdsteknologi. Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet.

Ventilasjons- og blikkenslagerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Du lærer om produksjon, montasje, modernisering, rehabilitering og reparasjon av ventilasjonsanlegg, fasader og tak.

Ventilasjonsteknikkfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Bygg og anlegg, Klima og miljø og Elektronikk

Du lærer om arbeid på ventilasjonsanlegg, produkter, energiløsninger og metoder for komfortkjøling.

Verktøymakerfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Mekanikk, Håndverk og Industri

Du lærer å utvikle og produsere spesialverktøy for mekanisk og kjemisk industri.

Vernepleie

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse og Mennesker

Du lærer deg å gi omsorg og hjelp til mennesker med ulike funksjonsvansker.

Vesteuropeiske språk

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Språk og Kunst og kultur

Veterinærutdanning

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Dyr, Helse og Realfag

Profesjonsutdanningen ved NMBU gir autorisasjon som veterinær. Utdanningen tar mellom til 5,5 til 6 år. Den består av både teori og praksis, og studentene undervises gjennom forelesninger, gruppearbeid, kurs og praktisk undervisning på klinikk.

Veve- og håndstrikkeduodjifag

Utdanning: Videregående

Interesser: Håndverk

Du lærer å produsere, reparere og vedlikeholde samiske klær, sjal, belter, bånd og andre bruks- og prydgjenstander.

Videreutdanning for barnehagelærere

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Barn, Mennesker og Pedagogikk

Du får teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen det valgte fagområdet. Det vektlegges erfaringsdeling og praktisk bruk av kunnskap.

Videreutdanning for fysioterapeuter

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Mennesker og Idrett

Videreutdanning gir deg bred kompetanse innen forebygging, undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager. Du kan for eksempel spesialisere deg innen idrettsfysioterapi, eller på en aldergruppe, som barn og unge, eller eldre.

Videreutdanning for ingeniører

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Teknologi, Elektronikk og IT og data

En videreutdanning gir deg spesialisert kunnskap innen det valgte fagomårdet.

Videreutdanning for lærere

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Pedagogikk og Barn

Du får teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen det valgte fagområdet. Det vektlegges erfaringsdeling og praktisk bruk av kunnskap.

Videreutdanning for sykepleiere

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse og Mennesker

Videreutdanning for yrkesfaglærere

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Barn, Samfunn og Mennesker

Du får teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen det valgte fagområdet. Det vektlegges erfaringsdeling og praktisk bruk av kunnskap.

Videreutdanning helse og omsorg

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Mennesker og Barn

Det finnes mange videreutdanninger for deg som jobber i helsesektoren og som ønsker utvidet kompetanse og fordypning.

Videreutdanning i planlegging

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Samfunn

Gjennom videreutdanning i planlegging spesialiserer du deg ytterligere i å utvikle og gjennomføre planer for ulike samfunnsområder, som for eksempel arealbruk, transport, miljø, kultur og velferd.

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Barn, Mennesker og Pedagogikk

Psykososialt arbeid er en videreutdanning som kan være relevant for dem som arbeider med barn, ungdom og familier. Studiet er en del av regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.

Videreutdanning i radiografi

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Teknologi og Mennesker

Videreutdanning i rus og psykisk helsearbeid

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse og Mennesker

Du får kunnskap om problematikk innen områder som rus og rusavhengighet, psykiske lidelser og psykososialt arbeid.

Videreutdanning i sosialt arbeid

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Helse, Mennesker og Barn

Avhengig av hvilken videreutdanning du velger kan du fordype deg i områder som arbeid med sårbare barn og familier, konflikthåndtering, kommunikasjon og veiledning.

Videreutdanning innen musikk, dans og drama

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Kunst og kultur

En videreutdanning innen musikk, dans og drama gir deg spesialisert kunnskap innen det valgte fagområdet.

Videreutdanninger i ledelse, økonomi og administrasjon

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Ledelse, Økonomi og Kontor og administrasjon

For deg har ambisjoner om å bli leder, eller ønsker å jobbe mer med økonomi og administrajon.

Viklerfaget

Utdanning: Videregående

Interesser: Elektronikk og Håndverk

Du lærer å produsere, montere, reparere og vedlikeholde elektriske maskiner.

Visuell kommunikasjon

Utdanning: Universitet og høgskole

Interesser: Design, Media og kommunikasjon og Kunst og kultur

Visuell kommunikasjon, grafisk design, interaksjonsdesign og lignende er kreative fagområder der du bruker bilder og tekst til å formidle et budskap.

Y-veien

Utdanning: Universitet og høgskole

Y-veien står for yrkesfaglig vei, og er utdanning på universitet eller høgskole tilpasset deg som har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse, og som mangler generell studiekompetanse.

Yrkessjåførfag

Utdanning: Videregående

Interesser: Transport

Du lærer om transport av personer og varer.

Fant du ikke noe som passer for deg?

Let i alle registrerte utdanninger i Norge.

Utdanninger etter bokstav