Dersom du ikke får full yrkes- eller studiekompetanse etter videregående opplæring, får du et kompetansebevis som viser den kompetansen du har fått. Dette kan eksempelvis være aktuelt hvis du stryker i et fag, slutter i løpet av utdanningen eller av andre årsaker har vansker med å fullføre et vanlig utdanningsløp. Med kompetansebeviset kan du senere bygge på til full yrkes- eller studiekompetanse. 

Å oppnå grunnkompetanse kan være planlagt eller ikke planlagt. 

Flere muligheter

Skolen kan hjelpe med å tilrettelegge opplæring. Hvis du har grunnkompetanse som mål, kan du endre dette underveis hvis du likevel klarer å fullføre fag- eller svennebrev, yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse

Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev

Grunnkompetansen gis både i yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Hvis du tar opplæring i bedrift, kalles dette lærekandidat eller praksisbrev.

 

Sist oppdatert: 31. mars 2023