Det er tre ordninger hos Samordna opptak det er nyttig å kjenne til om du har funksjonshindre. 

Særskilt vurdering

For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at de faktiske kunnskapene du hadde da du gikk på videregående skole, var bedre enn karakterene dine viser. Grunner som kan gi særskilt vurdering er funksjonshindre, sykdom, lærevansker eller at du har vært utsatt for en ulykke. Det er strenge krav til dokumentasjon for å få godkjent en søknad om særskilt vurdering.  

Søknadsfristen for særskilt vurdering er 1. mars. 

Les mer om særskilt vurdering hos Samordna opptak.

Dispensasjon

Hvis du ikke er i stand til å dekke kravene til generell studiekompetanse, kan du i helt spesielle tilfeller få unntak fra kravet om generell studiekompetanse. For å få innvilget kravet om dispensasjon, må du oppfylle to vilkår:

  1. Du har ikke generell studiekompetanse
  2. Du har dokumentasjon fra sakkyndig på at du ikke klarer å oppnå generell studiekompetanse


Har du en varig sykdom, funksjonshemming eller lignende som gjør at du ikke er i stand til å dekke enkelte av kravene til generell studiekompetanse, kan det i helt spesielle tilfeller innvilges dispensasjon.

Et eksempel på grunnlag for å søke dispensasjon er at du har bestått alle fag på videregående skole, bortsett fra matematikk, på grunn av dokumentert dyskalkuli.

Du kan ikke få dispensasjon fra spesielle opptakskrav.

Les mer om dispensasjon hos Samordna opptak.

Tidlig opptak

Du kan søke om tidlig opptak hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden. Det gjelder blant annet for søkere som har behov for tilrettelegging på studiestedet. Du må først høre med studiestedet om de allerede har tilrettelagt for behovene dine.

Søknadsfristen for tidlig opptak er 1. mars, og du må krysse av for tidlig opptak i søknaden. Du må ha sendt inn all informasjon senest 20. mars. Du vil få svar på søknaden rundt 20. mai. (Hovedopptaket er 20. juli.)

Les mer om tidlig opptak hos Samordna opptak.

Sist oppdatert: 11. mai 2023