– Utdanningsvalget er et av de viktigste og mest krevende valgene du tar, mener karriereveileder Gisle Hellsten. Han er leder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

Hva gjør en karriereveileder?

– Karriereveilederne våre bistår studenter med overgangen fra universitet til arbeidsliv, og vi har en rekke tilbud til studentene. Ett av disse er at Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo (UiO) samarbeider med studieprogrammene slik at vi kan gi god informasjon gjennom studieløpet. Da forteller vi blant annet om hvor viktig det er å skaffe seg annen erfaring i løpet av studiene. Et av målene våre er å motivere studenter til å sjekke ut framtidige muligheter. Vi viser dem hvordan de kan gjøre dette slik at de ikke stiller uforberedt ved endt studieløp. I tillegg arrangerer vi kurs i å skrive CV, søknad og gjennomføre intervju.

Hva bør jeg tenke på når jeg skal velge utdanning?

– Valg av utdanning er et av de viktigste og mest krevende valgene du tar i livet. Det er mye informasjon tilgjengelig, og det er vanskelig å sette seg inn i alt. Mitt råd er å lete etter studieområdene du er interessert i og søke så mye informasjon som mulig. Gå i dybden! Hvis du vil studere sosialantropologi, må du sette deg inn i hva det vil si å studere nettopp dette faget og hvilke karrieremuligheter studiet kan føre til.

Be om hjelp fra foreldre, søsken, venner og andre i yrkeslivet. Vær oppmerksom på at mange har lyst til å påvirke valget ditt, men det er du som skal leve med det. Til slutt blir det viktig å ta et valg, og da bør det være noe du er motivert til å gjøre.

For å oppsummere kort:

  • Lytt til omgivelsene
  • Velg selv
  • Bruk hodet og hjertet

Hva gjør jeg for å velge en utdanning som ikke fører til arbeidsledighet?

– Ingen kan gi garantier eller si noe helt sikkert om arbeidsmarkedet, men vi kan si noe om trender. Historisk sett er det lav ledighet blant høyt utdannede i Norge. Det betyr at du har fantastiske muligheter. Du kommer langt med å fullføre en grad.

Les kandidatundersøkelsene som sier noe om hva som har skjedd med tidligere studenter på ulike studier. Vær obs på at du i noen stillinger må stå på mer enn andre for å få jobb, som for eksempel i journalistyrket. Arbeidsmarkedstatistikk kan også gi nyttig informasjon. Innen helse og omsorg er det åpenbart gode jobbmuligheter. Bruk en søkemotor for å finne informasjon om utdanningen du vurderer å ta.

Mange gjør feilvalg når det gjelder utdanning og karriere. Hva gjør jeg hvis jeg har valgt feil?

– Feilvalg er ikke nødvendigvis negativt. Noen ganger må du prøve og erfare. Det å prøve noe og endre kurs basert på erfaring kan være akkurat det som skal til for å lande riktig. Selvfølgelig vil det være best om du treffer blink med en gang, men du har mulighet til å bytte studieretning. Det er ikke dramatisk om du må bruke seks måneder ekstra på studiene.

Hvordan kan jeg få en jobb som vanligvis krever enn annen utdanning enn den jeg har?

– Det er viktig å kunne argumentere godt for at du har nettopp den kompetansen arbeidsgiver behøver. Husk at arbeidsgiver har et åpent sinn og ser etter bredde. De er ofte mer opptatt av hva du kan enn hva du har studert. Kompetanse er mer enn kunnskap og studier, kompetanse består også av erfaring, resultater og personlighet. Det er viktig at du er i stand til å kommunisere at du har forstått hva jobben innebærer. Du må kunne argumentere for hvordan din kompetanse kan brukes til å løse oppgavene som ligger til stillingen.

Tenk gjennom hvilke arbeidsoppgaver du ser for deg og spør deg selv hva du likte best i studietiden. Var det analyse eller presentasjoner du likte best? Se på stillingsutlysninger og virksomheter og hva de krever. Det er viktigere å se på muligheter og oppgaver enn på en logo.

Hvordan kan jeg bruke studietiden best mulig for å sikre meg drømmejobben etterpå?

  • Bruk tiden på studier - det er det viktigste du gjør
  • Skaff deg resultater - det er dette du blir vurdert etter
  • Fullfør - dette tillegges vekt hos arbeidsgiver

Sats på studiene og oppnå så gode resultater som mulig – men vær klar over at arbeidsgivere ser etter mer enn bare det du har studert og hvilke karakterer du har.
Det er verdifullt å ha erfaring fra studieorganisasjoner. Deltidsjobb kan være relevant eller ikke relevant; det er ofte en god erfaring å ha uansett. Erfaring fra frivillige organisasjoner er også lurt, spesielt hvis du ønsker å jobbe i bistandsbransjen. Studerer du i utlandet får du kompetanse på en annen kultur, et annet samfunn, språk og faglig perspektiv.

Hvordan kan en karriereveileder hjelpe meg?

– Vi kan fungere som en god sparringspartner. Det er viktig at studentene eier spørsmålene, og at vi leder samtalene ut ifra disse. Studentene sitter ofte med svarene selv, men vi kan bistå med å bevisstgjøre studenter på kompetanse og gi informasjon om arbeidslivet.

Hva gjør jeg for å orientere meg best mulig om yrkes- og utdanningsvalg?

– Ikke vær redd for å snakke med nærmeste krets eller samle informasjon. Ta direkte kontakt med utdanningsinstitusjonene, de er en viktig ressurs. Det er mye tilgjengelig informasjon på nettet. Skaff deg et overblikk, sikt deg inn på et felt og gå i dybden. Du bør føle deg komfortabel med valgene du tar – det er du som skal studere og forme din karriere ut i fra disse.

Selv om valgene er mange, opplever de fleste at studietiden er en flott tid de ser tilbake på med glede.

Lykke til med valget!

Usikker på hva du skal velge?

Se oversikt over utdanninger
Se oversikt over yrker
Prøv Jobbkompasset

Sist oppdatert: 29. mars 2023