Videregående skole

Du kan ta hele eller deler av videregående i utlandet. Dette omfatter også yrkesfaglige utdanningsprogram

Norden

I de nordiske landene har du samme rett på videregående opplæring som landenes egne statsborgere, og du kan søke videregående skoler i Danmark, Finland, Island og Sverige.

Les mer her: 

Videregående opplæring i Sverige

Videregående opplæring i Danmark

Videregående opplæring i Finland

Videregående opplæring på Island

Utenfor Norden

Noen norske videregående skoler har egne utvekslingsavtaler. Sjekk hvilke avtaler skolene i ditt nærområde har. Du kan også reise gjennom en utvekslingsorganisasjon.

Hvis du reiser gjennom et utvekslingsprogram gir Lånekassen stipend til utveksling i Vg2, dersom din norske skole godkjenner utenlandsoppholdet. Lånekassen gir vanligvis bare støtte til utveksling på Vg2, men det finnes muligheter for å ta hele videregående i utlandet. 

På utdanningiverden.no kan du se en oversikt over godkjente samarbeidsavtaler og godkjente utvekslingsorganisasjoner

Godkjente utvekslingsorganisasjoner

Disse utvekslingsprogrammene er godkjente for støtte fra Lånekassen:

Oversikten finnes også på nettsidene til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Diku). Du kan lese mer om godkjenning hos Lånekassen: Videregående utenfor Norden.

Svalbard 
På Svalbard tilbyr Longyearbyen skole plasser på videregående nivå til elever fra fastlandet.

Lærling i utdanning

Som elev ved et yrkesfaglig utdanningsprogram har du mulighet til å ta deler av læretiden i utlandet, eller du kan dra på utveksling til andre land.

Les mer om dette:

Høyere utdanning

Hele studiet i utlandet

Skal du ta hele studiet i utlandet søker du som oftest direkte til studiestedet. Det er viktig å være ute i god tid med forberedelsene og søknadsprosessen. For å få støtte i Lånekassen må lærestedet være godkjent, studiet må være på fulltid og det må være på nivå med norske bachelor-, master- eller ph.d.-grader.

ANSA er interesseorganisasjonen for norske utenlandsstudenter. De har oversikt og mye informasjon om både studier og landene du kan studere i. ANSA tilbyr også veiledning til deg som vurderer å studere i utlandet.

Project Access kan tilby en mentor som kan hjelpe deg med søknadsprosessen til universiteter i utlandet.

Studere helsefag i utlandet?

Skal du studere helsefag og jobbe i Norge etter endt utdanning må du ha autorisasjon. Det er derfor veldig viktig å undersøke hva som kreves for å få autorisasjon når du kommer tilbake. Ikke alle helseutdanninger fra utlandet gir autorisasjon selv om du får støtte fra Lånekassen. Les mer om autorisasjon på Helsedirektoratets sider

Deler av studiet i utlandet

Norske universitet og høgskoler har ofte både egne avtaler med institusjoner i utlandet, og tilbyr utveksling gjennom utvekslingsprogrammer.

utdanningiverden.no kan du lese mer om utvekslingsprogrammene Erasmus+ og Nordplus. Der finner du også lenker til utvekslingstilbudet til norske universitet og høgskoler.

Søknadsfrister

Søknadsfristene varierer fra land til land. Det er ikke alle land som har fastsatte søknadsfrister slik som i Norge. Noen læresteder har rullerende opptak, der de vurderer søknader fortløpende.

Se oversikt over søknadsfrister til utlandet hos ANSA

Finansiering

Hvilke utdanninger du kan få støtte til, vilkår og krav for å få støtte og oversikt over hvor mye lån og stipend du kan få, finner du på Lånekassen sine sider.

Stipender og legater

I tillegg til støtte fra Lånekassen finnes det en del andre støtteordninger og legater det er mulig å søke på.

Praktiske råd

Det er mange praktiske ting som må ordnes før du reiser ut for å studere. Det gjelder alt fra forsikring til visum og bolig. Det er lurt å starte planleggingen i god tid, helst et år i forveien. 

Utdanningiverden.no kan gi deg tips til hva som er smart å tenke på.

 

Sist oppdatert: 13. desember 2022