Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse

Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev

Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole. Det er mulig å få opplæringskontrakt  rett etter ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense.

Læretiden varierer fra 1-4 år, og planen for opplæringen lages etter hva du kan og hva du ønsker å lære.

Søknadsfrist for opplæringskontrakt som lærekandidat er 1. februar.

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke hvis du har spørsmål om lærekandidatordningen.

Sist oppdatert: 13. desember 2022